Usługi psychologiczne - wybierz najlepszą dla siebie

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem osób, które poszukują pomocy w rozwiązaniu swoich problemów. Jest to prostsza forma pomocy niż terapia. Jest to krótkotrwały proces od jednego do kilku spotkań celem, którego jest rozwiązanie konkretnego problemu, który nie wymaga zagłębiania się w osobowość czy przeszłość. Nie rozpatruje źródeł i ukrytej motywacji, lecz skupia się na zewnętrznych przejawach trudności oraz odczuwanych emocjach.

Konsultacje z psychologiem online przeznaczone są dla osób, które przejściowo borykają się z trudnościami, pragną zmienić swoje zachowanie czy sposób myślenia.

Konsultacji przez internet może udzielić psycholog lub psychoterapeuta. Może z niej skorzystać osoba zdrowa, poszukująca porady lub diagnozy.

Konsultacje psychologiczne online mogą dotyczyć:

 • asertywności
 • problemów rodzinnych
 • problemów osobistych
 • problemów zawodowych
 • radzenia sobie z emocjami
 • relacji
 • rozwoju osobistego
 • wychowania
 • wzmacniania własnej wartości

Konsultacja to doraźna pomoc, która może być wstępem do psychoterapii.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo to krótka relacja psychologa z klientem nastawiona na rozwiązanie konkretnego problemu adresowana do osób zdrowych. Poradnictwa nie należy mylić z dawaniem rad. Nawet, gdy poszukujący pomocy formuje takie oczekiwanie, udzielający pomocy psychologicznej dąży do tego, aby klient wybrał optymalną dla siebie drogę rozwiązania problemu. W tym celu psycholog dostarcza wiedzy, przedstawia różne możliwości, ale nie optuje za żadną z nich.

Z poradnictwa mogą skorzystać rodzice, którzy pragną zasięgnąć porady w związku z problemem dotyczącym wychowania dziecka czy nastolatka lub poznać metody wspierające rozwój dziecka.

Podczas porady osoby, które w najbliższym otoczeniu mają osobę cierpiącą psychicznie mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zaburzeń czy chorób psychicznych, typowych objawów, form ich leczenia czy miejsc udzielających pomocy.

Ponadto poradnictwo jest skierowane do tych osób, które chcą udoskonalić swój umiejętności społeczne i chcą się rozeznać w istocie problemu.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne to pomoc skierowana do osób, które doświadczają trudności związanych z trudną sytuacją, w której się znaleźli. Jest ono potrzebne, gdy doświadczasz traumatycznej sytuacji życiowe lub czujesz przeciążenie zbyt dużej ilości spraw do załatwienia. Znajduje ono również zastosowanie w sytuacji, gdy masz trudność w przystosowaniu się do zmian np. emigracji, narodzin dziecka, strat finansowych, utraty pracy. Wsparcie psychologiczne pomoże w poukładaniu emocji związanych ze śmiercią, zdradą lub innym kryzysem. Może pomóc także poradzić sobie z objawami czy lękiem w obliczu choroby własnej lub bliskiej osoby.

Psychoterapia

Co to jest i na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Terapia psychologiczna to proces oparty na współpracy psychoterapeuty i pacjenta.

Psychoterapia online to terapia psychologiczna przez internet.

Terapia internetowa polega na serii spotkań z psychoterapeutą, które mają na celu poprawę umiejętności radzenia sobie w trudnych momentach, a także uświadomienie natury problemów i wypracowanie konstruktywnych metod poprawy jakości życia. To działanie nakierowane na zmianę zachowań, przekonań lub emocji. Zmiana w wyniku psychoterapii polega na:

 • uświadomieniu prawdziwych emocji, potrzeb, pragnień
 • uwolnieniu tłumionych uczuć
 • nauczenie się nowych zachowań, a w terapii rodzin (par) to zmiana komunikacji między członkami rodziny (związku)

Psychoterapia to usuwanie tego co przeszkadza w życiu, naprawianie tego co się da. Czasem to zaakceptowanie siebie takim jakim się jest. Zmiany oczekiwany w psychoterapii mogą dotyczyć usuwania skutków dawnych doświadczeń.

Jak wygląda terapia online?

Psychoterapia zaczyna się od spotkania osoby, która potrzebuje pomocy i psychoterapeuty, który chce pomóc. Psychoterapia online czyli terapia przez internet odbywa się jako wideo-rozmowa przez komunikator Skype. Pierwsze spotkanie to konsultacja, która służy wzajemnemu poznaniu się oraz wstępnemu określeniu obszarów problemowych. To rozeznanie czy terapia jest potrzebna i czy nurt terapeutyczny, który stosuje psychoterapeuta jest dla danego pacjenta odpowiedni. Kolejnym krokiem jest wspólne podjęcie decyzji o terapii, ustalenie jej celów oraz zasad takich jak częstotliwość spotkań, czy płatność. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut. W przypadku terapii par zaleca się, aby sesja trwała 100 minut (2 razy po 50 minut). Jest to podyktowane zapewnieniem komfortu wypowiedzi każdej osoby.

Jak długo trwa psychoterapia?

Terapia psychologiczna według Beitman to proces składający się z etapów:

 1. etap angażowania – to znaczy budowania zaufania
 2. etap poszukiwania wzorców funkcjonowania – to znaczy określenie, że terapia jest potrzebna i możliwa
 3. etap zmiany – to znaczy eliminacja starych wzorców, inicjowanie nowych, wprowadzanie ich w działanie i utrwalanie
 4. etap zakończenia – to znaczy zakończenie terapii w takim czasie, i w takim czasie, aby nie zahamował zapoczątkowanych zmian

Długość etapów, jak i całej terapii jest sprawą indywidualną. Proces psychoterapii może zostać zakończony przez pacjenta w dowolnym momencie, jednak o pomyślnym przebiegu terapii i możliwości zakończenia we właściwym momencie decydują wspólnie terapeuta z pacjentem.

Czy terapia online działa?

Różne są obiegowe opinie czy psychoterapia online jest skuteczna. Badania naukowe bezsprzecznie dowodzą, że terapia internetowa jest tak samo skuteczna jak tradycyjna twarzą w twarz. Skuteczność psychoterapii online jest poddawana nieustannym próbom i badaniom.

 • Australijskie badania porównywały skuteczność redukcji objawów depresyjnych, lękowych i stresu w terapii poznawczo – behawioralnej za pośrednictwem wideo-rozmowy i tradycyjnej formy. Badania pokazały, że forma online była tak samo skuteczna. Journal of Medical Internet Reaserch, 2013.
 • W 4 letnim badaniu Johns Hopkins Hospital, które objęło prawie 100 tysięcy weteranów liczba dni hospitalizacji pacjentów spadła o 25%. Psychoterapia prowadzona przez psychologa online znacznie obniżyła liczbę wizyt szpitalnych weteranów. Psychiatric services, 2012.
 • Skuteczny sojusz terapeutyczny może być nawiązany za pomocą internetu. Badania przeprowadzono w Portland USA. Cyber Psychology and Behaviour, 2002.
 • Badacze kliniczni z Zurychu badali czy psychoterapia internetowa i tradycyjna są równie skuteczne. Eksperymentowi poddano 62 pacjentów z umiarkowaną depresją. Pod koniec leczenia stwierdzono, że u 53% pacjentów poddanych terapii online nie stwierdzono już objawów depresji, a grupie terapii tradycyjnej bez objawów było 50%. Stopień zadowolenia z leczenia i terapeutów to 96% online i 91% tradycyjna forma. Journal of Affective Disorders, 2013.
Diagnostyka psychologiczna

Diagnoza służy lepszemu poznaniu siebie, możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu. Zadaniem diagnozy jest opis funkcjonowania osoby oraz sformułowania zaleceń.

Diagnostyka obejmuje:

 • obserwację
 • wywiad
 • testy psychologiczne
 • omówienie wyników

Diagnoza może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego osoby bądź jednego z elementów. Przykładowe obszary diagnozy:

 • diagnoza osobowości
 • temperamentu
 • neuropsychologiczna
 • umiejętności społecznych
 • radzenia sobie ze stresem
 • kompetencji komunikacyjnych
 • asertywności
 • kompetencji zawodowych
 • zaburzeń lękowych

W ramach diagnozy klient otrzymuje opis badanych obszarów, a nie wyniki liczbowe.

error: Alert: Strona chroniona