LESZEK FILIPIAK
Psycholog - Certyfikowany Terapeuta Uzależnień

Jestem psychologiem w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPH nr: 2100), doktorem nauk humanistycznych.

Prowadzę psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, a także psychosomatycznych i zaburzeń osobowości.  Pomagam osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA oraz DDD

W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się uzależnieniami, a także zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze lękowym, w tym fobia, odmowa chodzenia do szkoły, SAD, OCD, jak również zaburzeniami depresyjnymi i opozycyjno- buntowniczymi. Ponadto pomagam nastolatkom po próbach samobójczych, samookaleczeniach oraz w braku umiejętności niekontrolowania złości.

Prowadzę terapię par i rodzin, które doświadczają m.in trudności w porozumiewaniu się, mają poczucie izolacji emocjonalnej lub doświadczyły zdrady.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin. Pracuję z osobami dorosłymi jak również dziećmi i młodzieżą.

Zakres pomocy:
 • uzależnienie od alkoholu
 • uzależnienie od hazardu
 • uzależnienie od narkotyków
 • uzależnienie od komputera, gier
 • uzależnienie od zakupów
 • seksoholizm
 • zaburzenia kontroli impulsów
 • współuzależnienia
 • DDA
 • Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • ADHD
 • ODD
 • trudności wychowawcze

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poradni Leczenia Uzależnień Domaniów oraz Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Mam też doświadczenie, jako nauczyciel akademicki oraz trener. Odbyłem liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach  stacjonarnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Towarzystwie Rozwoju Rodziny o/w we Wrocławiu oraz Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Wykształcenie:

Ukończyłem Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkołę zintegrowanej psychoterapii uzależnień w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach (Akredytacja PARP-y). Obecnie jestem w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej (zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Ukończyłem także Podstawowy Kurs Psychoterapii Eriksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz Kurs pedagogiczny. Brałem także udział w licznych szkoleniach m.in. “Terapia Akceptacji i Zaangażowania”, “Nadmierna Złość – problem wielu zaburzeń. Terapia w paradygmacie poznawczo-behawioralnym”, “Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2”. Mam również uprawnienia do wykorzystywania Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia oraz  stosowania Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.