JOANNA KEMPIŃSKA
Psycholog - Psychoterapeuta - Coach

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR), coachem oraz trenerem umiejętności osobistych i społecznych.  Wykorzystuję także techniki terapii poznawczo-behawioralnej oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. 

Wspieram w sytuacjach kryzysowych (np. utraty pracy, rozstania, śmierci lub choroby bliskiej osoby), konfliktach i trudnościach w relacjach (zawodowych i prywatnych – w związku/rodzinie/z dziećmi), radzeniu sobie ze przewlekłym stresem lub silnymi emocjami (np. złością, drażliwością, lękiem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy). Zapraszam również osoby szukające wsparcia w zakresie poczucia własnej wartości i braku pewności siebie.

Pomagam w przeprowadzeniu trwałej zmiany. W trakcie spotkań wspólnie wypracujemy najlepsze metody, dzięki którym można czuć się pewniej i spokojniej, lepiej radzić sobie z doświadczanymi trudnościami, reagować tak, jak chcemy i osiągać to, co dla nas ważne.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Zakres pomocy:
 • Zaburzenia nastroju

 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami

 • Kryzysy życiowe, utrata pracy, rozstanie, choroba, żałoba

 • Samotność

 • Stres, przeciążenie i wypalenie zawodowe

 • Konflikty i trudności w relacjach zawodowych lub prywatnych

 • Stawianie granic i asertywność

 • Samoakceptacja

 • Poczucie własnej wartości

 • Trudności dnia codziennego

 • Trudności wychowawcze

 • Podejmowanie trudnych decyzji

 • Osiąganie celów

 • Przeprowadzenie trwałej zmiany w ważnym obszarze życia

 • Rozwój osobisty

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

Doświadczenie:

Praktykę zawodową zdobywałam podczas licznych staży zawodowych w krakowskich placówkach terapeutycznych, m.in. na Oddziale Leczenia Depresji i Zaburzeń Afektywnych w Szpitalu Uniwersyteckim, na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, w Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia oraz w Gabinetach Gestaltowskich. Prowadziłam również warsztaty profilaktyczne dla młodzieży w ramach pracy w Małopolskim Centrum Profilaktyki i Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Od wielu lat, w roli psychologa, trenera i coacha wspieram klientów indywidualnych i pracujące razem zespoły w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami i rozwijaniu potrzebnych kompetencji. Zrealizowałam setki autorskich szkoleń rozwijających umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia prywatnego i zawodowego. Współpracowałam m.in. z Europejskim Instytutem Edukacji Engram, Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmą FPL. Prowadzę praktykę terapeutyczną i coachingową w gabinecie w Krakowie.     

Wykształcenie:

W 2004 roku ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zrealizowałam ścieżkę specjalizacyjną z zakresu psychoterapii poznawczej i strategii rozwoju osobowości. Ukończyłam także I i II stopień Racjonalnej Terapii Zachowania oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w trakcie szkolenia II stopnia w tym podejściu. Jestem również certyfikowanym coachem (Szkoła Coachów Meritum, Szkoła Profesjonalnego Coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego), trenerką (Szkoła Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego) i facylitatorką (Szkoła facylitacji Pathawys).

error: Alert: Strona chroniona