JOANNA KEMPIŃSKA
Psycholog - Psychoterapeuta - Coach

Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży

 • Magister Psychologi Stosowanej ze ścieżką specjalizacyjną z zakresu psychoterapii poznawczej i strategii rozwoju osobowości na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • W trakcie – Czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej TER-COGNITIVA Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe, ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach szkolenie  podstawowe i zaawansowane 
 • Techniki zintegrowanego uczenia się – Akademia Nauki
 • Szkoła Trenerów – Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Racjonalna Terapia Zachowania, szkolenie podstawowe i zaawansowane – Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
 • Szkoła facylitacji – Pathways Polska we współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Szkoła Profesjonalnego Coachingu – Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
 • Terapia koherencji i rekonsolidacja pamięcidr Michał Jasiński – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener Coherence Psychology Institute
 • Praca doświadczeniowa w terapii koherencjidr Michał Jasiński – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener Coherence Psychology Institute
 • Proces diagnozy i konceptualizacja w terapii schematówCentrum Terapii Poznawczo Behawioralnej
 • Techniki wyobrażeniowe terapii schematów w procesie diagnozyCentrum Terapii Poznawczo Behawioralnej
Zakres pomocy:
 • Zaburzenia nastroju
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Kryzysy życiowe, utrata pracy, rozstanie, choroba, żałoba
 • Samotność
 • Stres, przeciążenie i wypalenie zawodowe
 • Konflikty i trudności w relacjach zawodowych lub prywatnych
 • Stawianie granic i asertywność
 • Samoakceptacja
 • Poczucie własnej wartości
 • Trudności dnia codziennego
 • Trudności wychowawcze
 • Podejmowanie trudnych decyzji
 • Osiąganie celów
 • Przeprowadzenie trwałej zmiany w ważnym obszarze życia
 • Rozwój osobisty
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

O mnie:
Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR), coachem oraz trenerem umiejętności osobistych i społecznych.  Wykorzystuję także techniki terapii poznawczo-behawioralnej oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Wspieram w sytuacjach kryzysowych (np. utraty pracy, rozstania, śmierci lub choroby bliskiej osoby), konfliktach i trudnościach w relacjach (zawodowych i prywatnych – w związku/rodzinie/z dziećmi), radzeniu sobie ze przewlekłym stresem lub silnymi emocjami (np. złością, drażliwością, lękiem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy). Zapraszam również osoby szukające wsparcia w zakresie poczucia własnej wartości i braku pewności siebie. Pomagam w przeprowadzeniu trwałej zmiany. W trakcie spotkań wspólnie wypracujemy najlepsze metody, dzięki którym można czuć się pewniej i spokojniej, lepiej radzić sobie z doświadczanymi trudnościami, reagować tak, jak chcemy i osiągać to, co dla nas ważne. Swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.
Doświadczenie:
Praktykę zawodową zdobywałam podczas licznych staży zawodowych w krakowskich placówkach terapeutycznych, m.in. na Oddziale Leczenia Depresji i Zaburzeń Afektywnych w Szpitalu Uniwersyteckim, na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, w Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia oraz w Gabinetach Gestaltowskich. Prowadziłam również warsztaty profilaktyczne dla młodzieży w ramach pracy w Małopolskim Centrum Profilaktyki i Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Od wielu lat, w roli psychologa, trenera i coacha wspieram klientów indywidualnych i pracujące razem zespoły w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami i rozwijaniu potrzebnych kompetencji. Zrealizowałam setki autorskich szkoleń rozwijających umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia prywatnego i zawodowego. Współpracowałam m.in. z Europejskim Instytutem Edukacji Engram, Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmą FPL. Prowadzę praktykę terapeutyczną i coachingową w gabinecie w Krakowie.
error: Alert: Strona chroniona