KONTAKT

Administratorem Twoich danych jest Centrum Psychologii i Twórczego Rozwoju SPECTRUM
Joanna Matusik, ul. Trzebińska 11/20, 32-500 Chrzanów, wpisanej do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 628-22523-06, REGON:122-285-318. W
sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt
kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected]. Kontakt we wskazanych sprawach
możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem:
„Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem, ul. Trzebińska 11/20, 32-500 Chrzanów

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego

– do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli
dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania
Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody
możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby
bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Masz również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez
Centrum Psychologii i Twórczego Rozwoju SPECTRUM Joanna Matusik, ul. Trzebińska 11/20, 32-500
Chrzanów w ramach zawieranych z Tobą umów.