KATARZYNA LASOTA
Psychoterapeuta - Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Ukończyłam 4-letni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Nr certyfikatu SP 1386/2017). 

Pracuję jako terapeuta w poradni uzależnień oraz w poradni zdrowia psychicznego, a także prowadzę prywatną praktykę. Zdobywałam również doświadczenie w zakładzie karnym na oddziale terapeutycznym oraz w szpitalu psychiatrycznym na oddziale leczenia zaburzeń osobowości. 

Pomagam osobom w kryzysach życiowych, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi, zaburzeniami osobowości, w depresji, uzależnionym, a także osobom żyjącym w relacji z osobą uzależnioną.  Swoją pracę psychoterapeutyczną superwizuję u superwizorów należących do PTP. 

Współpracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od 15. roku życia.

Zakres pomocy:
 • depresja
 • osobowość borderline
 • kryzys emocjonalny
 • myśli i próby samobójcze
 • współuzależnienie
 • choroba afektywno-dwubiegunowa
 • osobowość schizoidalna
 • zaburzenia odżywiania
 • lęki
 • nerwica
 • uzależnienie od hazardu
 • uzależnienia od alkoholu
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • osobowość histrioniczna
 • zaburzenia popędów
 • uzależnienie od narkotyków
 • DDA/ DDD

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w poradni zdrowia psychicznego gdzie pracuję z Pacjentami borykającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obesyjno- kompulsywnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości. Poprzez psychoterapię psychodynamiczną pomagam im radzić sobie z emocjami, budować relacje w sposób konstruktywny, rozumieć przyczyny swoich zachowań. Mam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz z innymi zaburzeniami nawyków i popędów.

Zdobyłam cenne doświadczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Przebywają tam przeważnie młodzi dorośli  z tzw. specyficznymi zaburzeniami osobowości, w głównej mierze tych, których patologia dotyczy struktury charakteru – m.in. osobowości paranoicznej, schizoidalnej, borderline, narcystycznej czy histrionicznej. Pacjenci z zaburzeniami osobowości mają za sobą zazwyczaj historię wielokrotnych hospitalizacji psychiatrycznych spowodowanych depresją, samouszkodzeniami, próbami i tendencjami samobójczymi, uzależnieniami oraz zaburzeniami jedzenia.

W przeszłości pracowałam w ośrodku stacjonarnym Ruchu Antynarkotycznego Karan z młodymi mężczyznami uzależnionym od narkotyków. Z osobami z tym problemem zdobywałam doświadczenie także w Ośrodków Readaptacyjno- Rehabilitacyjnym w Anielinie, a także w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Odbyłam staż w zakładzie karnym w oddziale dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadząc terapię indywidualną, grupową i psychoedukację.

Miałam okazję prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą dotyczące profilaktyki uzależnień, zdrowych sposobów radzenia sobie z emocjami, satysfakcjonującej komunikacji, efektywnych technik uczenia się, podejmowania decyzji zawodowych itp. Jako pedagog prowadziłam zajęcia dla rodziców wspierające ich w wychowywaniu dzieci oraz wspomagałam pedagogów szkolnych w rozwiązywaniu problemów uczniów. 

Wykształcenie:

Ukończyłam pełny kurs psychoterapii psychodynamicznej organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Zdobyłam tytuł magistra  na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna. Studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Natanaelum kształciłam się w zakresie psychoterapii osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, aby zdobyć certyfikat w Krajowym Biurze do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

error: Alert: Strona chroniona