Katarzyna Mendoń (Lasota)

Psychoterapeuta - Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży od 14 r.ż.

Zakres pomocy:
Wykształcenie:
  • 4- letni kurs psychoterapii atestowany przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowany przez Oddział Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr.Józefa Babińskiego w Krakowie
  • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr SP/1386/2017 uprawnienia nadane przez dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Szkolenie: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie Instytut Natanelum
  • Studia podyplomowe w zakresie terapii uzależnień – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
  • Mgr pedagogiki specjalnej – profilaktyka społeczna i resocjalizacja Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.
O mnie:
Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym po całościowym, 4- letnim kursie. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr SP 1386/2017). Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości, chorującymi na zaburzenia odżywiania, z problemami w zakresie żywienia, budowania satysfakcjonujących relacji, uzależnionymi, żyjącymi w bliskiej relacji z uzależnionym, osobami w kryzysach, doświadczonych przez traumy oraz z ofiarami przemocy.

Współpracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od 14 roku życia.
Doświadczenie:
Pracuję w poradni dla dzieci i młodzieży, gdzie leczę osoby dokonujące samouszkodzeń, z myślami samobójczymi, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, problemami w komunikacji z rodziną i rówieśnikami. Równocześnie  w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych pracuję z pacjentami borykającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obesyjno- kompulsyjnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości. Poprzez psychoterapię psychodynamiczną pomagam im radzić sobie z emocjami, budować relacje w sposób konstruktywny, rozumieć przyczyny swoich zachowań.

Od kilku  lat współpracuję online z polonią z całego świata pomagając w przechodzeniu przez trudy emigracji, radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii, życiowymi kryzysami itd.

Pracowałam w poradni uzależnień, gdzie pomagałam uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz pacjentom z innymi zaburzeniami nawyków i popędów. Najczęściej przyjmowałam osoby żyjące w bliskiej relacji z uzależnionym i wspierałam je w rozpoznaniu i pokonaniu mechanizmów, które utrzymywały je w trudnej relacji. Miałam okazję prowadzić psychoterapię osób wychowanych w rodzinach z tzw. problemem alkoholowym (DDA) lub innymi problemami (DDD).

W przeszłości pracowałam w ośrodku stacjonarnym Ruchu Antynarkotycznego Karan z młodymi mężczyznami uzależnionym od narkotyków. Z osobami z tym problemem zdobywałam doświadczenie także w Ośrodków Readaptacyjno- Rehabilitacyjnym w Anielinie, a także w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Odbyłam staż w zakładzie karnym w oddziale dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych prowadząc terapię indywidualną, grupową i psychoedukację.

Zdobyłam cenne doświadczenie w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Przebywają tam przeważnie młodzi dorośli  z tzw. specyficznymi zaburzeniami osobowości, w głównej mierze tych, których patologia dotyczy struktury charakteru – m.in. osobowości paranoicznej, schizoidalnej, borderline, narcystycznej czy histrionicznej. Pacjenci z zaburzeniami osobowości mają za sobą zazwyczaj historię wielokrotnych hospitalizacji psychiatrycznych spowodowanych depresją, samouszkodzeniami, próbami i tendencjami samobójczymi, uzależnieniami oraz zaburzeniami jedzenia.

Prowadzę prywatną praktykę, gdzie przyjmuję osoby z podobnymi trudnościami.