Adrianna Szwarc

Psycholog - Psychodietetyk - Psychoterapeuta - Terapeuta par

Psychoterapia młodzieży od 16 r.ż oraz dorosłych.

Terapia par
Zakres pomocy:
Wykształcenie:
 • Mgr Psychologii-Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji- Akademia Motywacji i Edukacji (4-letnia akredytowana przez PTTPB szkoła psychoterapii w nurcie poznawczo behawioralnym z dialogiem motywującym)
 • Studia podyplomowe- zarządzanie zasobami ludzkimi- Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Kurs Psychodietetyki- Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia
 • Certyfikowany Doradca Żywieniowy min. dla osób zdrowych, aktywnych fizycznie i z nadwagą- Profi
 • Fitness School
 • Szkolenie „Terapia par w nurcie CBT”-Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Szkolenie „MMPI-2 kurs zaawansowany”-Akademia Psyche
 • Szkolenie „Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2”-Akademia Psyche
 • Szkolenie „Anoreksja i bulimia. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania”-Poza Schematami
 • Szkolenie „Terapia Schematów”-Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Szkolenie „Warsztat Psychologa Klinicznego”-Akademia Psyche
 • Szkolenie „Dialog Motywujący” -Centrum Psychoterapii Integralnej- CPI Training
 • Szkolenie „Terapia Dialektyczno- Behawioralna DBT”- Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Szkolenie „Tour de ACT”- Poza Schematami
 • Szkoła Racjonalnej Terapii Zachowania- Centrum Psychoterapii Integralnej- CPI Training
 • Szkolenie „Zasady Pisania Opinii Psychologicznych”- Akademia Psyche
 • Szkolenie „Coaching dietetyczny”- Dietetycznie Poprawni
 • Szkolenie „Dietoterapia w różnych jednostkach chorobowych”- Mauricz Training Center
 • Szkolenie „Wywiad kompetencyjny”- AMS
O mnie:

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji (aktualnie kończę 4-letnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

Zrealizowałam również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, a także liczne certyfikowane szkolenia m.in. z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, Terapii Trzeciej Fali (np. Terapii Dialektyczno-Behawioralnej; DBT, Terapii Akceptacji i Zaangażowania; ACT, Terapii Schematów), diagnozy psychologicznej, terapii par czy psychodietetyki.

Pracuję w podejściu integracyjnym, łącząc nurt poznawczo-behawioralny m.in. z nurtami Trzeciej Fali i Dialogiem Motywującym gdyż bardzo zależy mi aby moja pomoc była możliwie najbardziej efektywna, zindywidualizowana i dopasowana do konkretnej osoby. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą 16+. Wszystkie spotkania odbywają się w atmosferze bezwarunkowej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

Oferuję pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju , wszelkiego rodzaju zaburzenia lękowe (nerwice) w tym m.in. zaburzenia obsesyjno– kompulsywne i fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania, ADHD, zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia), zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność, uzależnienia behawioralne czy zaburzenia popędów i impulsów. Pomagam także osobom przeżywającym rozmaite kryzysy psychiczne, doświadczającym trudności emocjonalnych, przewlekłego stresu, mającym problemy w relacjach międzyludzkich, obniżone poczucie własnej wartości, problemy natury psychicznej towarzyszące chorobom somatycznym.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.  Swoją pracę poddaję superwizji. Pracując, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w całodobowych oddziałach psychiatrycznych (dla dorosłych jak i również dla dzieci i młodzieży), szpitalach ogólnych (m.in. pracując z pacjentami wymagającymi rehabilitacji kardiologicznej i onkologicznej), interwencji kryzysowej, domach pomocy, powiatowym centrum pomocy rodzinie, a także w działach personalnych korporacji międzynarodowych z sektora bankowości inwestycyjnej ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

Byłam również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie prowadziłam zajęcia dla studentów z psychologii różnic indywidualnych, a także badania eksperymentalne z zakresu psychologii poznawczej, sądowej, reklamy i zachowań konsumenckich. Obecnie pracuję w prywatnych gabinetach psychoterapeutycznych.