AGATA PIZOŃ
Psycholog - Terapeuta Uzależnień

Terapia indywidualna dorosłych

 • Mgr psychologii specjalizacja wspieranie jakości życia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II
 • Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków rekomendowane przez dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii- Stowarzyszenie NATANAELUM
 • Kurs coachingu: Zintegrowany Program podnoszenia kompetencji studentów KUL
 • Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”- w trakcie
 • Szkolenie „Terapia uzależnień behawioralnych – moduł hazard i seks”.
Zakres pomocy:
 • alkoholizm
 • nikotynizm
 • narkomania
 • lekomania
 • hazard
 • uzależnienie od internetu
 • zakupoholizm
 • pracoholizm
 • współuzależnienie
 • syndrom DDA, DDD
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • trudności w relacjach
 • nerwica
 • depresja
 • przemoc
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • choroby, utraty
 • stres
 • samoakceptacja

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

O mnie:
Jestem psychologiem, psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji oraz odbyłam szkolenie z coachingu. Zajmuję się głównie problemami osób uzależnionych i współuzależnionych jak również tematyką kryzysu, samoakceptacji, trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie autentyczność, otwartość i akceptacja. Zapewniam swojemu klientowi bezpieczną przestrzeń rozmowy umożliwiającą rozwój i poprawę jakości życia.

Swoją pracę poddaje superwizji, regularnie biorę udział w szkoleniach, które pozwalają mi rozwijać umiejętności.

Pracuję z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.
Doświadczenie:
Pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce. Jestem również wykładowcą w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Kozienicach oraz Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności BONAS FIDE. Swoje działania koncentrowałam na specjalistycznej i kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom w kryzysie, aktywizacji, wspieraniu i rozwoju kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. W Fundacji Eudajmonia działającej w obrębie aktywizacji społecznej i zawodowej pracowałam z osobami z niepełnosprawnością. Pracowałam również w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Krakowie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Odbyłam również staż w Ośrodku Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany zajmującym się pracą z osobami uzależnionymi. Jako wolontariusz brałam udział w  Empirycznym Zespole Badawczym ADHD przy Katolickim Uniwersytecie przeprowadzającym bezpłatne treningi koncentracji uwagi i pamięci dla dzieci z diagnozą ADHD, w In CORDE Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą w Lublinie oraz w Areszcie Śledczym w Lublinie w ramach prowadzenia terapii uzależnień.