AGATA PIZOŃ
Psycholog - Terapeuta Uzależnień

Jestem psychologiem, psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji oraz odbyłam szkolenie z coachingu. Zajmuję się głównie problemami osób uzależnionych i współuzależnionych jak również tematyką kryzysu, samoakceptacji, trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie autentyczność, otwartość i akceptacja. Zapewniam swojemu klientowi bezpieczną przestrzeń rozmowy umożliwiającą rozwój i poprawę jakości życia.

Swoją pracę poddaje superwizji, regularnie biorę udział w szkoleniach, które pozwalają mi rozwijać umiejętności.

Pracuję z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.

Zakres pomocy:
 • alkoholizm
 • nikotynizm
 • narkomania
 • lekomania
 • hazard
 • uzależnienie od internetu
 • zakupoholizm
 • pracoholizm
 • współuzależnienie
 • syndrom DDA, DDD
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • trudności w relacjach
 • nerwica
 • depresja
 • przemoc
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • choroby, utraty
 • stres
 • samoakceptacja

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

Doświadczenie:

Pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce. Jestem również wykładowcą w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Kozienicach oraz Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności BONAS FIDE. Swoje działania koncentrowałam na specjalistycznej i kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom w kryzysie, aktywizacji, wspieraniu i rozwoju kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. W Fundacji Eudajmonia działającej w obrębie aktywizacji społecznej i zawodowej pracowałam z osobami z niepełnosprawnością. Pracowałam również w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Krakowie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Odbyłam również staż w Ośrodku Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany zajmującym się pracą z osobami uzależnionymi. Jako wolontariusz brałam udział w  Empirycznym Zespole Badawczym ADHD przy Katolickim Uniwersytecie przeprowadzającym bezpłatne treningi koncentracji uwagi i pamięci dla dzieci z diagnozą ADHD, w In CORDE Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą w Lublinie oraz w Areszcie Śledczym w Lublinie w ramach prowadzenia terapii uzależnień.

Wykształcenie:

Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji na psychoterapeutę uzależnień w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz w trakcie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ukończyłam Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków rekomendowanym przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz ukończyłam kurs coachingu.

error: Alert: Strona chroniona