PSYCHOLODZY I TERAPEUCI ONLINE
Joanna Matusik

Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję w osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy 4- letni kurs psychoterapii psychodynamicznej. Od 11 lat prowadzę własną praktykę psychologiczną, gdzie zajmuje się psychoterapią oraz diagnostyką. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w szpitalu.

Zajmuję się głównie zaburzeniami emocji, nerwicami, depresją a także zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. Ponadto pomagam w szeroko rozumianych trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi. Towarzyszę ludziom w lepszym rozumieniu siebie i otaczającego świata.

W poradnia-online.com zajmuje się również diagnostyką psychologiczną, stosując specjalistyczne testy psychologiczne.
Joanna Szlasa - Więczaszek

Psycholog - Coach - Doradca zawodowy
Pracuje z osobami dorosłymi.

Jestem psychologiem, coachem oraz doradcą kariery. Ponadto jestem certyfikowanym konsultantem testu do badania osobowości Facet5, a także certyfikowanym konsultantem do badania odporności psychicznej MTQ48. Mam doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego i wspieraniu działań rozwojowych.

Wspieram moich klientów w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami życia codziennego zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Pomagam zwiększyć pewność siebie, wyznaczać granice, budować asertywność oraz odporność psychiczną. Pracuje również w obszarze komunikacji i relacji interpersonalnych, w tym pomagam rozwiązać konflikty w związku, rodzinie oraz pracy.

Pomagam przede wszystkim znajdować odpowiedzi, poszukiwać szans i możliwości, pokazywać rozwiązania oraz wydobywać potencjał.
Anna Strachota

Psycholog dziecięcy
Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz udzielam wsparcia i doradzam rodzicom w kwestiach wychowania.

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS nr: 2308), wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym.

Zajmuję się trudnościami emocjonalnymi (agresja, nadpobudliwość, impulsywność, zachowania trudne), w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, trudności z uwagą/ koncentracją) i wychowawczymi. Mój zakres pomocy to również: lęki, depresja dziecięca, trudności adaptacyjne w szkole czy przedszkolu oraz niepełnosprawność intelektualna/ zaburzenia rozwoju.
Izabela Trojan

Psychoterapeuta - Psycholog - Psycholog dziecięcy - Terapia par

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Prowadzę konsultację dla osób dorosłych i par oraz psychoterapię. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, jak również udzielam porad wychowawczych.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracującym w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR. Bazuję także na założeniach psychologii rozwojowej w celu wspierania dzieci i dorosłych w wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami ADHD i z diagnozą Asperger.

Pomagam osobom dorosłym, młodzieży jak i dzieciom w zaburzeniach osobowości, nastroju, depresji oraz  trudnościach w relacjach oraz samooakceptacji. Ponadto oferuję pomoc w kryzysach w związkach i problemach wychowawczych. Pracuję również w obszarze dotyczącym seksualności.
Kamila Borkowska

Psycholog - Coach
Pracuję z młodzieżą od 16 r. ż. oraz osobami dorosłymi.

Jestem psychologiem i coachem z certyfikatem kompetencji zawodowych Vocational Cempetence Certificate. Jako psycholog na co dzień prowadzę treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz poradnictwo. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningu zastępowania agresji, diagnozie psychologicznej, prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej dla młodzieży. Pomogę zrozumieć odczuwane emocje oraz nauczyć się nowych, skuteczniejszych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom z niskim poczuciem własnej wartości, nadmiernym stresem, lękiem, trudnościami emocjonalnymi oraz zaburzeniami nastroju, w konfliktach i samotności. Zajmuję się również coachingiem, więc mogę Ci pomóc, jeśli Twoje niskie poczucie własnej wartości nie pozwala Ci spełniać swoich marzeń i wyznaczonych celów. Pragniesz poprawić swoje relacje lub po prostu skoncentrować się na swoim rozwoju osobistym czy zawodowym to zapraszam do kontaktu. Nie narzucam jedynie słusznych decyzji, lecz pobudzam do refleksji.
Katarzyna Lasota
Psychoterapeuta - Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
Współpracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia.

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym po 4 – letnim szkoleniu. Ponadto jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień (Nr certyfikatu SP 1386/2017).

Pracuję jako terapeuta w poradni uzależnień oraz w poradni zdrowia psychicznego, a także prowadzę prywatną praktykę. Zdobywałam również doświadczenie w zakładzie karnym na oddziale terapeutycznym oraz w szpitalu psychiatrycznym na oddziale leczenia zaburzeń osobowości.

Pomagam osobom w kryzysach życiowych, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi, zaburzeniami osobowości, w depresji, uzależnionym, a także osobom żyjącym w relacji z osobą uzależnioną. Swoją pracę poddaje superwizji.
Emilia Bednarek
Terapeuta uzależnień
Pracuję z osobami dorosłymi.

Jestem terapeutą uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych oraz w ośrodku dla osób uzależnionych w Irlandii.

Pomagam osobom w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm.

Konsultuje również Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) bądź Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) często emocjonalnie obarczonych trudną spuścizną doświadczeń rodziców i dziadków.
Marta Łukasiewicz
Psycholog – Psychoterapeuta
Pracuję z osobami dorosłymi.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4- letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej z dialogiem motywującym. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w szpitalu i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Pomagam osobom z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (np. lęk społeczny, fobie), zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Wspieram osoby znajdujące się w różnych kryzysach życiowych związanych z doświadczeniem choroby psychicznej lub somatycznej u siebie lub osób bliskich. Udzielam poradnictwa w sytuacjach życia codziennego. Oferuje pomoc osobom z niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem winy oraz z problemami w relacjach. Poprzez techniki poznawcze i behawioralne pomagam pacjentom w analizowaniu i zrozumieniu czynników, które wpływają na ich obecną sytuację. Pomagam dając wsparcie, okazując zrozumienie i uaktywniając ukryte zasoby.
Liliana Marcisz
Psycholog – Psychodietetyk
Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Jestem psychologiem oraz specjalistą psychodietetyki. Ponadto ukończyłam zaawansowany kurs dietetyki oraz Studium Zaburzeń Odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania.

Pomagam osobom, które zmagają się z nadwagą i otyłością, kompulsywnym objadaniem się, jedzeniem emocjonalnym oraz jedzeniem pod wpływem stresu. Uczę budowania trwałych nawyków żywieniowych oraz zdrowego podejścia do odżywiania i dbania o siebie.

Prowadzę również konsultacje dla rodziców dzieci, które zmagają się z trudnościami w jedzeniu, wybiórczością pokarmową oraz neofobią.
Renata Michalska
Psycholog - Psychodietetyk
Pracuje z młodzieżą od 16 roku życia oraz osobami dorosłymi.

Jestem psychologiem i psychodietetykiem, obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto jestem certyfikowanym trenerem personalnym i instruktorem fitness.

Pomagam osobom z nadwagą, niedowagą i zaburzeniami odżywiania m.in zajadanie stresu, czy jedzenie emocjonalne. W pracy z pacjentem zwracam uwagę na problemy natury psychologicznej, ale również ciało, jakość odżywiania, nawyki związane z ruchem czy dbanie o równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Ponadto zajmuję się pomocą w zakresie wsparcia psychologicznego dorosłych oraz młodzieży z problemami związanymi z kryzysami życiowymi, lękami, obniżonym nastrojem, radzeniem sobie ze stresem.

Moim mottem jest ”skuteczność, motywacja i wsparcie”, które są kluczowe w dokonaniu zmian.
Piotr Wiśniewski
Psychoterapeuta - Psycholog
Zapraszam młodzież od 15 r.ż., osoby dorosłe oraz seniorów.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR) oraz trenerem umiejętności społecznych (TUS).

Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą i ludźmi doświadczającymi kryzysu emocjonalnego oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracuję również z seniorami w ramach Uniwersytetu III Wieku.

Zajmuję się trudnościami w relacjach, przemocą domową, kryzysem emocjonalnym, współuzależnieniem, myślami samobójczymi, a także budowaniem motywacji, wsparciem psychologicznym i interwencją kryzysową.

W mojej pracy skupiam się na zasobach, poszukuję z Klientem optymalnych rozwiązań. Szczególną wagę przykładam do uczuć i kryjących się za nimi potrzeb. Wierzę, że każdy i każda z nas wyposażona jest odpowiedni kompas, który za pomocą emocji wskazuje nam dobry w danym momencie kierunek. Wykorzystuję metafory oraz elementy mindfulness.
Jagoda Bester
Psycholog - Psychodietetyk - Dietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r. ż.

Jestem psychologiem, psychodietetykiem oraz dietetykiem klinicznym, który łączy w swojej praktyce wiedzę z tych dziedzin, po to, aby dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Głównie zajmuję się redukcją masy ciała, zaburzeniami odżywiania z towarzyszącym nadmiernym jedzeniem, czyli: jedzenie pod wpływem stresu, pod wpływem emocji, uzależnienie od jedzenia, kompulsywne objadanie się. Co więcej zajmuję się również zaburzeniami odżywiania z restrykcjami żywieniowymi jak anoreksja. Pracuję nad budowaniem trwałych, zdrowych nawyków żywieniowych oraz nad odpowiednią relacją z jedzeniem.
Agata Pizoń
Psycholog - Terapeuta Uzależnień
Pracuję z osobami dorosłymi.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji. Zajmuję się głównie problemami osób uzależnionych i współuzależnionych jak również tematyką kryzysu, samoakceptacji, trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie autentyczność, otwartość i akceptacja. Zapewniam swojemu klientowi bezpieczną przestrzeń rozmowy umożliwiającą rozwój i poprawę jakości życia.

Swoją pracę poddaje superwizji. Regularnie biorę udział w szkoleniach, które pozwalają mi rozwijać umiejętności.
Natalia Guzek
Psycholog
Pracuje z dziećmi od 10 r.ż, młodzieżą i dorosłymi.

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, z przygotowaniem pedagogicznym oraz trenerem umiejętności społecznych (TUS), który w swojej pracy sięga po takie metody terapeutyczne jak: terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfulness oraz terapia schematów. W pracy staram się podchodzić do klientów holistycznie wierząc, że osiągane zmiany wpłyną na ich całościowe funkcjonowanie.

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz niską samooceną i trudnościami w relacjach.

Pomagam młodzieży oraz dorosłym zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, zaburzeniami snu, trudnościami w relacjach i zaburzeniami psychosomatycznymi.  Pracuje również z młodzieżą zmagającą się z trudnościami okresu dojrzewania,  a także przemocą rówieśniczą. Prowadzę wsparcie i poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

Pomogę Ci zrozumieć swoje emocje, będące podstawą do tworzenia więzi z innymi. Możesz odnaleźć drogę, która pozwoli Ci cieszyć się pełnią życia wg własnych przekonań i wartości.
Joanna Kempińska
Psycholog - Psychoterapeuta - Coach
Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR), certyfikowanym coachem oraz trenerem umiejętności osobistych i społecznych. Pracuję w zawodzie od 2004 roku. Doświadczenie zdobywałam m.in. w ramach staży i praktyk na oddziałach klinicznych i w krakowskich placówkach terapeutycznych, prowadząc własną praktykę i warsztaty rozwojowe dla grup.

Wspieram w sytuacjach kryzysowych (np. utraty pracy, rozstania, śmierci lub choroby bliskiej osoby), konfliktach i trudnościach w relacjach (zawodowych i prywatnych – w związku/rodzinie/z dziećmi), radzeniu sobie z przewlekłym stresem lub silnymi emocjami (np. złością, drażliwością, lękiem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy). Zapraszam również osoby szukające wsparcia w zakresie poczucia własnej wartości i braku pewności siebie.

Pomagam w przeprowadzeniu trwałej zmiany. W trakcie spotkań wspólnie wypracujemy najlepsze metody, dzięki którym można czuć się pewniej i spokojniej, lepiej radzić sobie z doświadczanymi trudnościami, reagować tak, jak chcemy i osiągać to, co dla nas ważne.
error: Alert: Strona chroniona