PSYCHOLODZY I TERAPEUCI ONLINE
Joanna Matusik

Psychoterapeuta - Psycholog

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy 4- letni kurs psychoterapii psychodynamicznej. Od 9 lat prowadzę własną praktykę psychologiczną, gdzie zajmuje się psychoterapią oraz diagnostyką, a także pracuję w szpitalu. W Radio Zet  publikuje artykuły o tematyce psychologicznej jako ekspert. 

Zajmuję się głównie zaburzeniami emocji, nerwicami, depresją a także zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. Ponadto pomagam w szeroko rozumianych trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi. Towarzyszę ludziom w lepszym rozumieniu siebie i otaczającego świata.

W poradna-online.com zajmuje się również diagnostyką psychologiczną, stosując specjalistyczne testy psychologiczne.

Pracuję w osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.

Joanna Szlasa

Psycholog - Coach - Doradca zawodowy

Jestem psychologiem, doradcą kariery oraz doradcą zawodowym. Mam 4- letnie doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego i wspieraniu działań rozwojowych. Jestem również  certyfikowanym konsultantem testu do badania osobowości Facet5.

Zajmuje się trudnościami w relacjach z partnerem, rodziną, otoczeniem i środowiskiem pracy,  jak również zaburzeniami nastroju, a także obniżonym poczuciem własnej wartości i kryzysach życiowych oraz samotności. Ponadto pomagam w wypaleniu zawodowym i w trudnościach w podejmowaniu dobrych decyzji. Zajmuje się również nieśmiałością i asertywnością.

Pomagam przede wszystkim znajdować odpowiedzi, poszukiwać szans i możliwości, pokazywać rozwiązania oraz wydobywać potencjał.

Udzielam porad osobom dorosłym.

Anna Strachota

Psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej, wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym.

Zajmuję się trudnościami emocjonalnymi (agresja, nadpobudliwość, impulsywność), w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia) i wychowawczymi. Mój zakres pomocy to również: lęki, depresja dziecięca, trudności adaptacyjne w szkole czy przedszkolu oraz niepełnosprawność intelektualna i ruchowa (zespół Downa, spectrum autyzmu i inne).

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz doradzam rodzicom w kwestiach wychowania.

Kamil Rudnicki

Interwent kryzysowy - Psycholog

Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym i wykładowcom akademickim. Mam 3- letnie doświadczenie w pracy psychologa oraz 10- letnie jako ratownik medyczny. Jako wykładowca akademicki prowadzę warsztaty dla studentów psychologii oraz ćwiczenia psychoterapii dla pielęgniarek. W swojej pracy przede wszystkim skupiam się na podejściu poznawczo-behawioralnym.

Zajmuję się zaburzeniami nastroju, lękami, nerwicami, jak również relacjami z ludźmi. Ponadto pomagam osobom w kryzysie. Wspieram osoby w chorobach i utratach (żałoba). Pomagam w stresie oraz zaburzeniach psychosomatycznych.

Udzielam porad osobom dorosłym.

Izabela Trojan

Psychoterapeuta - Psycholog - Psycholog dziecięcy

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracującym w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR. Bazuję także na założeniach psychologii rozwojowej w celu wspierania dzieci i dorosłych w wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami ADHD i z diagnozą Asperger.

Pomagam osobom dorosłym, młodzieży jak i dzieciom w zaburzeniach osobowości, nastroju, depresji oraz  trudnościach w relacjach oraz samooakceptacji. Ponadto oferuję pomoc w kryzysach w związkach i problemach wychowawczych. Pracuję również w obszarze dotyczącym seksualności.

Prowadzę konsultację dla osób dorosłych i par oraz psychoterapię.  Pracuje z dziećmi i młodzieżą, jak również udzielam porad wychowawczych.


Psychologist - Child Psychologist - Psychotherapist

I am a psychologist and psychotherapist working in the field of Brief Solution Focused Therapy and Developmental Psychology which assumptions are used by me to support children and adults in exploring their full potential. Making diagnoses in the traditional sense are not common for me. Instead of focusing on finding the root cause of the problem, I focus on good sides and what serves the client. My goal is looking for a small change that will eventually cause a big change based on the snowball effect. Therapeutic work involves entering the client’s world and using his resources to realize the client’s preferred future vision. I help young people and adults with difficulties related to close relationships, functioning in everyday, professional and family life. In addition, I help parents understand children’s behaviour, solve educational problems and create a satisfying relationship based on intuitive and natural parental responsibility.

Wiktoria Dróżka

Psycholog - Psychoterapeuta - Socjolog

Jestem psycholożką, socjolożką i psychoterapeutką systemową (rodzin i par) w trakcie szkolenia. Doświadczenie psychologiczne zdobyłam m.in.  Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie, w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, w  fundacji dla osób po wypadku (Fundacja Forami ) oraz w fundacji onkologicznej Dobrze, że Jesteś.

Zajmuję się głównie problemami rodzinnymi, par, dzieci, a także samoakceptacją, chorobami, utratami, kryzysem, oraz przemocą, DDA, DDD, trudnościami w relacjach z ludźmi i w związkach. Towarzyszę osobom w kryzysie, pracuję nad tym, aby przede wszystkim odzyskały równowagę w trudnych sytuacjach życiowych. Podchodzę do człowieka w sposób holistyczny, uwzględniając ciało, umysł i duszę.   

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z młodzieżą od 12 r.ż., dorosłymi, parami oraz rodzinami.

Kamila Borkowska

Psycholog - Coach

Jestem psychologiem i coachem z certyfikatem kompetencji zawodowych Vocational Cempetence Certificate. Jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzę treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz poradnictwo. Pracowałam z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami i zaburzeniami psychicznymi, ze spektrum autyzmu oraz przechodzącymi kryzysy. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningu zastępowania agresji, diagnozie psychologicznej, prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej dla młodzieży.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom z niskim poczuciem własnej wartości, nadmiernym stresem, lękiem, trudnościami emocjonalnymi oraz zaburzeniami nastroju, w konfliktach i samotności. Zajmuję się także rozwojem osobistym oraz zawodowym, jak również coachingiem (wyznaczenie celu, decyzyjność, relacje, autoprezentacja).

Pracuję z młodzieżą od 16 r. ż. oraz osobami dorosłymi. 

Małgorzata Łagoda

Psychoterapeuta - Psycholog – Psychoonkolog

Jestem psychologiem, psychonkologiem oraz psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym. W swojej pracy wykorzystuję też Dialog Motywujący. Doświadczenie zawodowe zdobyłam na Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic, i oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Ponadto prowadzę własną praktyk psychologiczna i psychoterapetyczną osób dorosłych. Jestem pod stałą superwizją kliniczną u licencjonowanych superwizorów. Należę do Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Pomagam osobom cierpiącym na depresje, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, zaburzenia lękowe, lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenia nastroju, zespół stresu pourazowego. Prowadzę terapię dla par w kryzysie. Jako psychoonkolog oferuję pomoc i wsparcie osobom chorym onkologicznie.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz prowadzę terapię par.

Agata Ziobrowska
Psycholog – Psychoterapeuta – Psychodietetyk – Pedagog

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia, a także psychoditetykiem i pedagogiem. W pracy korzystam także z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz trzeciej fali terapii poznawczo – behawioralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich miejscach jak, dzienny oddział terapii uzależnień, środowiskowy domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dom pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zajmuję się głównie leczeniem zaburzeń odżywiania, lękowych, nastroju i uzależnień. Pomagam również w problemach związanych z relacjami, chorobami, żałobą, stresem, poczuciem własnej wartości i innymi, od których zależy zadowolenie z życia. W zakresie psychodietetyki zajmuje się wspieraniem w procesie zmiany sylwetki, akceptacją obrazu własnego ciała, motywacją, jedzeniem emocjonalnym.  Jako pedagog prowadzę treningi efektywnego i szybkiego uczenia się. Dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin oferuję konsultacje informacyjne np. gdzie szukać pomocy, jaką pomoc można uzyskać w sytuacji danej niepełnosprawności.

Pracuje z nastolatkami od 13 r.ż., dorosłymi oraz seniorami.

Emilia Bednarek
Terapeuta uzależnień

Jestem terapeutą uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych oraz w ośrodku dla osób uzależnionych w Irlandii.

Pomagam osobom w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm.

Konsultuje również Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) bądź Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) często emocjonalnie obarczonych trudną spuścizną doświadczeń rodziców i dziadków.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Marta Wiąckiewicz
Psycholog – Psychoterapeuta

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Oddziale Psychiatrycznym i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, gdzie zajmuję się diagnozą i oceną stanu psychicznego pacjentów. Udzielam poradnictwa i wsparcia poprzez oddziaływania indywidualne i grupowe. 

Wspieram osoby znajdujące się w różnych kryzysach życiowych związanych z doświadczeniem choroby psychicznej lub somatycznej u siebie lub osób bliskich, różnego rodzaju uzależnieniach i zaburzeniach psychicznych (nastroju, nerwicowych, związanych ze stresem). Udzielam poradnictwa w sytuacjach życia codziennego. Oferuje pomoc osobom z niskim poczuciem własnej wartości oraz z problemami w relacjach. Zajmuje się także pomocą osobom i rodziną osób w kryzysie w związku z zachorowaniem/podejrzeniem zachorowania na wirus SARS-CoV2.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Patrycja Kulesza
Seksuolog - Psycholog

Jestem psychologiem i seksuologiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie praktyk, staży i pracy jako psycholog m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w Szpitali Uniwersyteckim na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Ambulatorium Terapii Rodzin.

W zakresie mojej pomocy jest poprawa jakości życia seksualnego w tym zwiększenie intymności. Ponadto pracuję z osobami, które mają trudności w związkach oraz w sferze seksualnej. W swojej praktyce kieruje się ideą pozytywnej seksualności. Celem moich konsultacji jest dopasowanie najlepszej metody pomocy, diagnoza oraz ustalenie wstępnych przyczyn powstawania trudności.

Zajmuje się młodzieżą od 16 r.ż. oraz osobami dorosłymi.

Piotr Wiśniewski
Psychoterapeuta - Psycholog

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR) oraz trenerem umiejętności społecznych (TUS).

Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą i ludźmi doświadczającymi kryzysu emocjonalnego oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracuję również z seniorami w ramach Uniwersytetu III Wieku.

Zajmuję się trudnościami w relacjach, przemocą domową, kryzysem emocjonalnym, współuzależnieniem, myślami samobójczymi, a także budowaniem motywacji, wsparciem psychologicznym i interwencją kryzysową.

W mojej pracy skupiam się na zasobach, poszukuję z Klientem optymalnych rozwiązań. Szczególną wagę przykładam do uczuć i kryjących się za nimi potrzeb. Wierzę, że każdy i każda z nas wyposażona jest odpowiedni kompas, który za pomocą emocji wskazuje nam dobry w danym momencie kierunek. Wykorzystuję metafory oraz elementy mindfulness.

Zapraszam młodzież od 15 r.ż., osoby dorosłe oraz seniorów.

Katarzyna Baranowska
Psycholog - Psychoterapeuta

Jestem psycholożką, psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo-behawioralnym.  Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, które zdobyłam pracując w  Poradni Zdrowia Psychicznego, a także Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej oraz Neuropsychiatrycznym Szpitalu w Lublinie.

W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuję pomoc osobom dorosłym zmagającym się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami psychosomatycznymi. Pomagam także osobom przechodzącym kryzysy życiowe, doświadczającym problemów w obszarach: relacji interpersonalnych, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz ze stresem.

Pracuje z osobami dorosłymi.

Agata Pizoń
Psycholog - Terapeuta Uzależnień

Jestem psychologiem, psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji oraz coachem przed egzaminem potwierdzającym kompetencje. Zajmuję się głównie problemami osób uzależnionych i współuzależnionych jak również tematyką kryzysu, samoakceptacji, trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie autentyczność, otwartość i akceptacja. Zapewniam swojemu klientowi bezpieczną przestrzeń rozmowy umożliwiającą rozwój i poprawę jakości życia.

Pracuję z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą i osobami starszym.