PSYCHOLODZY I TERAPEUCI ONLINE
Joanna Matusik

Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.

Konsultacja indywidualna 170 zł
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy 4- letni kurs psychoterapii psychodynamicznej. Od 11 lat prowadzę własną praktykę psychologiczną, gdzie zajmuje się psychoterapią oraz diagnostyką. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w szpitalu. W swojej pracy terapeutycznej integruje podejście psychodynamiczne z innymi nurtami, aby najlepiej dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zajmuję się głównie zaburzeniami emocji, nerwicami, depresją a także zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. Ponadto pomagam w szeroko rozumianych trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi. Towarzyszę ludziom w lepszym rozumieniu siebie i otaczającego świata.
Joanna Szlasa - Więczaszek

Psycholog - Terapeuta - Coach - Doradca zawodowy
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem, coachem, terapeutą krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w tracie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Ponadto jestem trenerem odporności psychicznej, doradcą kariery oraz ekspertem w zakresie HR. Mam doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego i wspieraniu działań rozwojowych.

Pomagam w tworzeniu zdrowych i konstruktywnych relacji z sobą (wartości, cele, marzenia, potrzeby, przekonania, tożsamość, emocje) i innymi. Pracuje w obszarze komunikacji i relacji interpersonalnych, w tym pomagam rozwiązywać konflikty w związku, rodzinie oraz pracy. Jeśli masz trudności z poczuciem własnej wartości, samooceną, asertywnością, regulacją emocji, pewnością siebie, poczuciem kontroli, orientacją życiową czy wyznaczaniem celów zapraszam na konsultację psychologiczną.
Agnieszka Staszczyk
Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 140 zł

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), obecnie w trakcie 4- letniego szkolenia z terapii poznawczo- behawioralnej. Korzystam także z Racjonalnej Terapii Zachowań i jestem certyfikowanym Instruktorem Metody Butejki (treningi oddechowe).

Pracuję z osobami doświadczającymi lęku, negatywnych skutków stresu, trudności adaptacyjnych, zmian związanych z ważnymi wydarzeniami życiowymi. Wspieram w sytuacjach kryzysowych, w radzeniu sobie z silnymi niechcianymi lub przytłaczającymi emocjami (złość, drażliwość, smutek, poczucie winy). Pomagam w trudnościach w relacjach osobistych, zawodowych i międzykulturowych (adaptacja na emigracji). Oferuję również pomoc osobom, które poszukują równowagi między pracą a życiem prywatnym, zmagają się z wypaleniem zawodowym, chcą wesprzeć swoją odporność psychiczną lub skupić się na własnym rozwoju.

W pracy  skupiam się na celach i możliwościach, wspieram w poszukiwaniu dostępnych na tu i teraz rozwiązań. Dbam o przestrzeń na zatrzymanie się w pędzie życia i wsłuchanie się we własne potrzeby.
Anna Mikułko

Psychotraumatolog - Pedagog
Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychotraumatologiem oraz doświadczonym pedagogiem o specjalności poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Od 10 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami pomagając rozwiązywać problemy wychowawcze oraz pokonywać trudności emocjonalne, adaptacyjne, w relacjach z rówieśnikami oraz szeroko rozumiane problemy szkolne. Obecnie prowadzę prywatny gabinet pedagogiczno-psychologiczny.

Jako psychotraumatolog pracuję z osobami, które potrzebują przepracowania trudnych traumatycznych zdarzeń (wypadek, śmierć, poronienie, gwałt, przemoc, wojna, choroba) oraz wspieram osoby w związku ze stratą np. żałoba, rozstanie. Udzielam wsparcia dzieciom w sytuacjach okołorozwodowych, seperacyjnych.

Jako pedagog oferuję konsultacje i porady psychoedukacyjne dla rodziców dot. prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych i problemach wychowawczych. Prowadzę terapię dla dzieci i młodzieży wykazujących trudności emocjonalno-społeczne nieśmiałość, niska samoocena, agresja, problemy okresu dojrzewania) z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafią) oraz treningi koncentracji uwagi, relaksacji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Anna Strachota

Psycholog dziecięcy
Terapia dzieci i młodzieży. Konsultacje rodzicielskie.

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS nr: 2308), wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym.

Zajmuję się trudnościami emocjonalnymi (agresja, nadpobudliwość, impulsywność, zachowania trudne), w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, trudności z uwagą/ koncentracją) i wychowawczymi. Mój zakres pomocy to również: lęki, depresja dziecięca, trudności adaptacyjne w szkole czy przedszkolu oraz niepełnosprawność intelektualna/ zaburzenia rozwoju.
Joanna Sołtysik - Kowalska
Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 14 roku życia

Konsultacja indywidualna 160 zł
Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, który koncentruje się na szczerej relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, szacunku, otwartości i akceptacji. Doświadczenie  terapeutyczne zdobywałam w poradniach, szpitalu i gabinetach prywatnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia (lękowe, depresyjne,  osobowości, jedzenia). Pomagam osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, borykającym się z problemami w relacjach, doznającym przemocy  (psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna),  mającymi problemy z kontrolowaniem agresji.

Ponadto jestem socjoterapeutą i posiadam doświadczenie w obszarze wsparcia osób, które doświadczają trudności w obszarze readaptacji społecznej. Posiadam doświadczenie w opiniowaniu psychologiczno-sądowym.
Andrzej Maślak

Seksuolog - Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Pracuję z osobami  z dorosłymi oraz młodzieżą

Konsultacja indywidualna 150 zł
Jestem seksuologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Prowadzę własną praktykę oraz  pracuje jako psychoterapeuta  w stacjonarnym ośrodku uzależnień. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca świetlic socjoterapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pomagam osobom w rozpoznawaniu uzależnień jak również prowadzę terapię uzależnień (w tym uzależnień młodzieży) od substancji (np. alkohol, narkotyki, leki), jak również uzależnień behawioralnych (np. zakupy, hazard, seks, masturbacja, pornografia, gry komputerowe, internet). Pomagam też pokonać trudności w życiu seksualnym. Prowadzę konsultacje seksuologiczne, psychoedukację z zakresu seksualności oraz  z zakresu HIV/AIDS. Oferuję pomoc osobom zmagającym się z brakiem satysfakcji seksualnej, bólem podczas stosunku, problemami z osiągnięciem orgazmu, utratą zainteresowania seksem, odczuwaniem wstydu, trudnościami w relacjach na tle seksualnym.

W mojej pracy kieruję się szacunkiem do mojego klienta, jego wartości, potrzeb oraz celów życiowych.
Kamila Borkowska

Psycholog - Coach
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż.

Konsultacja indywidualna 130 zł
Jestem psychologiem i coachem. Mam doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym 3 lata w formie online.  W swojej pracy wykorzystuję wiedzę  z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, treningu umiejętności społecznych, oraz technik projekcyjnych. Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej w kryzysach, osobom mający poczucie straty, w żałobie i chorobie.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom, które zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, obniżoną satysfakcją życiową, nadmiernym stresem, lękiem oraz chcą podnieść jakość swojego życia. Pomagam przechodzić przez trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich i emocjonalnych. Wspieram moich klientów w ich rozwoju osobistym i zawodowym, poprzez wyznaczanie celów i dążenie do nich. Nie narzucam jedynie słusznych rozwiązań. Poprzez postawienie odpowiednich pytań pomagam rozwijać się, zwiększać efektywność i pobudzam do refleksji.
Katarzyna Lasota
Psychoterapeuta - Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 14 r.ż.

Konsultacja indywidualna 170 zł
Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym po całościowym, 4- letnim kursie. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr SP 1386/2017). Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości, chorującymi na zaburzenia odżywiania, z problemami w zakresie żywienia, budowania satysfakcjonujących relacji, uzależnionymi, żyjącymi w bliskiej relacji z uzależnionym, osobami w kryzysach, doświadczonych przez traumy oraz z ofiarami przemocy.
Magdalena Jamroż
Psychodietetyk - Psycholog - Dietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia

Konsultacja indywidualna 130 zł
Jestem psychologiem, psychodietetykiem i dietetykiem. Pomagam osobom zmagającym się z zaburzoną relacją z jedzeniem, tj. nadwagą, otyłością, jedzeniem emocjonalnym, kompulsywnym objadaniem się, anoreksją oraz bulimią. Wspieram podczas procesu zmiany, pomagam w wypracowaniu zdrowych, trwałych nawyków żywieniowych oraz życzliwego spojrzenia na siebie. Prowadzę również konsultacje dla rodziców dzieci, które mają trudności w jedzeniu, głównie wybiórczość pokarmowa i neofobia żywieniowa.

Zależy mi na stworzeniu bezpiecznej atmosfery, pozwalającej zbudować relację opartą na zrozumieniu i zaufaniu.
Renata Michalska
Psycholog - Psychodietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż.

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem i psychodietetykiem, obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto jestem certyfikowanym trenerem personalnym i instruktorem fitness.

Pomagam osobom z nadwagą, niedowagą i zaburzeniami odżywiania m.in zajadanie stresu, czy jedzenie emocjonalne. W pracy z pacjentem zwracam uwagę na problemy natury psychologicznej, ale również ciało, jakość odżywiania, nawyki związane z ruchem czy dbanie o równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Ponadto zajmuję się pomocą w zakresie wsparcia psychologicznego dorosłych oraz młodzieży z problemami związanymi z kryzysami życiowymi, lękami, obniżonym nastrojem, radzeniem sobie ze stresem.

Moim mottem jest ”skuteczność, motywacja i wsparcie”, które są kluczowe w dokonaniu zmian.
Jagoda Bester
Psycholog - Psychodietetyk - Dietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r.ż.

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem, psychodietetykiem oraz dietetykiem klinicznym, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w podejściu integracyjnym. Pomagam osobom, które zmagają się z nadwagą, chorobami dietozależnymi (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca) oraz zaburzeniami odżywiania  z towarzyszącym nadmiernym jedzeniem, czyli: jedzenie pod wpływem stresu, pod wpływem emocji, uzależnienie od jedzenia, kompulsywne objadanie się. Ponadto zajmuję się również niedożywieniem oraz zaburzeniami odżywiania z restrykcjami żywieniowymi jak anoreksja. Pracuję nad budowaniem trwałych, zdrowych nawyków żywieniowych oraz nad odpowiednią relacją z jedzeniem. Kieruję się wiedzą kliniczną  opartą na faktach, a także praktycznym i empatycznym podejściem do każdego w celu osiągnięcia zauważalnych i trwałych zmian nawyków żywieniowych poprawiających stan zdrowia i samopoczucie.
Agata Pizoń
Psycholog - Terapeuta Uzależnień
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 130 zł
Jestem psychologiem, psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji. Zajmuję się głównie problemami osób uzależnionych i współuzależnionych jak również tematyką kryzysu, samoakceptacji, trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie autentyczność, otwartość i akceptacja. Zapewniam swojemu klientowi bezpieczną przestrzeń rozmowy umożliwiającą rozwój i poprawę jakości życia.

Swoją pracę poddaje superwizji. Regularnie biorę udział w szkoleniach, które pozwalają mi rozwijać umiejętności.
Joanna Kempińska
Psycholog - Psychoterapeuta - Coach
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR), certyfikowanym coachem oraz trenerem umiejętności osobistych i społecznych. Pracuję w zawodzie od 2004 roku. Doświadczenie zdobywałam m.in. w ramach staży i praktyk na oddziałach klinicznych i w krakowskich placówkach terapeutycznych, prowadząc własną praktykę i warsztaty rozwojowe dla grup.

Wspieram w sytuacjach kryzysowych (np. utraty pracy, rozstania, śmierci lub choroby bliskiej osoby), konfliktach i trudnościach w relacjach (zawodowych i prywatnych – w związku/rodzinie/z dziećmi), radzeniu sobie z przewlekłym stresem lub silnymi emocjami (np. złością, drażliwością, lękiem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy). Zapraszam również osoby szukające wsparcia w zakresie poczucia własnej wartości i braku pewności siebie.

Pomagam w przeprowadzeniu trwałej zmiany. W trakcie spotkań wspólnie wypracujemy najlepsze metody, dzięki którym można czuć się pewniej i spokojniej, lepiej radzić sobie z doświadczanymi trudnościami, reagować tak, jak chcemy i osiągać to, co dla nas ważne.
Emilia Bednarek-Bobek
Terapeuta uzależnień - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi

Specjalista obecnie nie przyjmuje pacjentów
Jestem psychologiem oraz terapeutą uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych oraz w ośrodku dla osób uzależnionych w Irlandii.

Pomagam osobom w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm.

Konsultuje również Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) bądź Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) często emocjonalnie obarczonych trudną spuścizną doświadczeń rodziców i dziadków.
Izabela Trojan

Psychoterapeuta - Psycholog - Psycholog dziecięcy - Terapia par
Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia par. Konsultacje rodzicielskie.

Specjalista obecnie nie przyjmuje pacjentów

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracującym w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR. Bazuję także na założeniach psychologii rozwojowej w celu wspierania dzieci i dorosłych w wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami ADHD i z diagnozą Asperger.

Pomagam osobom dorosłym, młodzieży jak i dzieciom w zaburzeniach osobowości, nastroju, depresji oraz  trudnościach w relacjach oraz samooakceptacji. Ponadto oferuję pomoc w kryzysach w związkach i problemach wychowawczych. Pracuję również w obszarze dotyczącym seksualności.
Marta Łukasiewicz
Psycholog – Psychoterapeuta
Pracuję z osobami dorosłymi

Specjalista obecnie nie przyjmuje pacjentów
Jestem psychologiem, psychoterapeutą w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Prowadzę psychoterapię dla osób z zaburzeniami nastroju (depresja, dystymia), zaburzeniami lękowymi (np. nerwica, lęk społeczny, fobia, napady paniki) oraz zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (nerwica natręctw, OCD). Wspieram osoby znajdujące się w różnych kryzysach życiowych związanych z doświadczeniem choroby  u siebie lub osób bliskich. Pomagam osobom doświadczającym niskiego poczucia własnej wartości, obniżonego nastroju, uczucia pustki, rezygnacji, zamartwiania się, lęku o zdrowie,czy kryzysu emocjonalnego. Udzielam poradnictwa w sytuacjach życia codziennego. Pomagam dając wsparcie, okazując zrozumienie i uaktywniając ukryte zasoby.