PSYCHOLODZY I TERAPEUCI ONLINE
Joanna Matusik

Psychoterapeuta - Psycholog

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy 4- letni kurs psychoterapii psychodynamicznej. Od 10 lat prowadzę własną praktykę psychologiczną, gdzie zajmuje się psychoterapią oraz diagnostyką. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w szpitalu.

Zajmuję się głównie zaburzeniami emocji, nerwicami, depresją a także zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. Ponadto pomagam w szeroko rozumianych trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi. Towarzyszę ludziom w lepszym rozumieniu siebie i otaczającego świata.

W poradna-online.com zajmuje się również diagnostyką psychologiczną, stosując specjalistyczne testy psychologiczne.

Pracuję w osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.

Joanna Szlasa - Więczaszek

Psycholog - Coach - Doradca zawodowy

Jestem psychologiem, coachem oraz doradcą kariery. Ponadto jestem certyfikowanym konsultantem testu do badania osobowości Facet5, a także certyfikowanym konsultantem do badania odporności psychicznej MTQ48. Mam doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego i wspieraniu działań rozwojowych.

Wspieram moich klientów w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami życia codziennego zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Pomagam zwiększyć pewność siebie, wyznaczać granice, budować asertywność oraz odporność psychiczną. Pracuje również w obszarze komunikacji i relacji interpersonalnych, w tym pomagam rozwiązać konflikty w związku, rodzinie oraz pracy.

Pomagam przede wszystkim znajdować odpowiedzi, poszukiwać szans i możliwości, pokazywać rozwiązania oraz wydobywać potencjał.

Pracuje z osobami dorosłymi.

Wykonuje test odporności psychicznej MTQ48.

Anna Strachota

Psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS nr: 2308), wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym.

Zajmuję się trudnościami emocjonalnymi (agresja, nadpobudliwość, impulsywność, zachowania trudne), w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, trudności z uwagą/ koncentracją) i wychowawczymi. Mój zakres pomocy to również: lęki, depresja dziecięca, trudności adaptacyjne w szkole czy przedszkolu oraz niepełnosprawność intelektualna/ zaburzenia rozwoju.

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz udzielam wsparcia i doradzam rodzicom w kwestiach wychowania.

Izabela Trojan

Psychoterapeuta - Psycholog - Psycholog dziecięcy

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracującym w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR. Bazuję także na założeniach psychologii rozwojowej w celu wspierania dzieci i dorosłych w wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami ADHD i z diagnozą Asperger.

Pomagam osobom dorosłym, młodzieży jak i dzieciom w zaburzeniach osobowości, nastroju, depresji oraz  trudnościach w relacjach oraz samooakceptacji. Ponadto oferuję pomoc w kryzysach w związkach i problemach wychowawczych. Pracuję również w obszarze dotyczącym seksualności.

Prowadzę konsultację dla osób dorosłych i par oraz psychoterapię.  Pracuje z dziećmi i młodzieżą, jak również udzielam porad wychowawczych.

Kamila Borkowska

Psycholog - Coach

Jestem psychologiem i coachem z certyfikatem kompetencji zawodowych Vocational Cempetence Certificate. Jako psycholog na co dzień prowadzę treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz poradnictwo. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningu zastępowania agresji, diagnozie psychologicznej, prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej dla młodzieży. Pomogę zrozumieć odczuwane emocje oraz nauczyć się nowych, skuteczniejszych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom z niskim poczuciem własnej wartości, nadmiernym stresem, lękiem, trudnościami emocjonalnymi oraz zaburzeniami nastroju, w konfliktach i samotności. Zajmuję się również coachingiem, więc mogę Ci pomóc, jeśli Twoje niskie poczucie własnej wartości nie pozwala Ci spełniać swoich marzeń i wyznaczonych celów. Pragniesz poprawić swoje relacje lub po prostu skoncentrować się na swoim rozwoju osobistym czy zawodowym to zapraszam do kontaktu. Nie narzucam jedynie słusznych decyzji, lecz pobudzam do refleksji.

Pracuję z młodzieżą od 16 r. ż. oraz osobami dorosłymi. 

Katarzyna Lasota
Psychoterapeuta - Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym po 4 – letnim szkoleniu. Ponadto jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Nr certyfikatu SP 1386/2017). 

Pracuję jako terapeuta w poradni uzależnień oraz w poradni zdrowia psychicznego, a także prowadzę prywatną praktykę. Zdobywałam również doświadczenie w zakładzie karnym na oddziale terapeutycznym oraz w szpitalu psychiatrycznym na oddziale leczenia zaburzeń osobowości. 

Pomagam osobom w kryzysach życiowych, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi, zaburzeniami osobowości, w depresji, uzależnionym, a także osobom żyjącym w relacji z osobą uzależnioną. Swoją pracę poddaje superwizji.

Współpracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia.

Emilia Bednarek
Terapeuta uzależnień

Jestem terapeutą uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych oraz w ośrodku dla osób uzależnionych w Irlandii.

Pomagam osobom w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm.

Konsultuje również Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) bądź Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) często emocjonalnie obarczonych trudną spuścizną doświadczeń rodziców i dziadków.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Marta Łukasiewicz
Psycholog – Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej z dialogiem motywujcym. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Oddziale Psychiatrycznym i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Udzielam poradnictwa i wsparcia poprzez oddziaływania indywidualne i grupowe. 

Wspieram osoby znajdujące się w różnych kryzysach życiowych związanych z doświadczeniem choroby psychicznej lub somatycznej u siebie lub osób bliskich,  zaburzeniach nastroju, nerwicowych i związanych ze stresem. Udzielam poradnictwa w sytuacjach życia codziennego. Oferuje pomoc osobom z niskim poczuciem własnej wartości oraz z problemami w relacjach. Zajmuje się także pomocą psychologiczną osobom w kryzysie w związku z panującą pandemią.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Patrycja Kulesza
Seksuolog - Psycholog

Jestem psychologiem i seksuologiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie praktyk, staży i pracy jako psycholog m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w Szpitali Uniwersyteckim na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Ambulatorium Terapii Rodzin.

Zakres mojej pomocy to kryzys i trudności w związku, odbudowa komunikacji między partnerami. Oferuje pomoc psychologiczną osobom z niskim poczuciem własnej wartości oraz doświadczającym nadmiernego stresu. W zakresie mojej pomocy jest również poprawa jakości życia seksualnego, w tym zwiększenie intymności oraz praca nad zaburzeniami seksualnymi. Ponadto pracuję z osobami doświadczającymi stresu mniejszościowego LGBT+. W swojej pracy kieruje się ideą pozytywnej seksualności.

Zajmuje się młodzieżą od 16 r.ż. oraz osobami dorosłymi.

Piotr Wiśniewski
Psychoterapeuta - Psycholog

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR) oraz trenerem umiejętności społecznych (TUS).

Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą i ludźmi doświadczającymi kryzysu emocjonalnego oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracuję również z seniorami w ramach Uniwersytetu III Wieku.

Zajmuję się trudnościami w relacjach, przemocą domową, kryzysem emocjonalnym, współuzależnieniem, myślami samobójczymi, a także budowaniem motywacji, wsparciem psychologicznym i interwencją kryzysową.

W mojej pracy skupiam się na zasobach, poszukuję z Klientem optymalnych rozwiązań. Szczególną wagę przykładam do uczuć i kryjących się za nimi potrzeb. Wierzę, że każdy i każda z nas wyposażona jest odpowiedni kompas, który za pomocą emocji wskazuje nam dobry w danym momencie kierunek. Wykorzystuję metafory oraz elementy mindfulness.

Zapraszam młodzież od 15 r.ż., osoby dorosłe oraz seniorów.

.

Katarzyna Baranowska
Psycholog - Psychoterapeuta

Jestem psycholożką, psychoterapeutką pracującą w nurcie poznawczo-behawioralnym.  Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, które zdobyłam pracując w  Poradni Zdrowia Psychicznego, a także Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej oraz Neuropsychiatrycznym Szpitalu w Lublinie.

W swojej pracy psychoterapeutycznej oferuję pomoc osobom dorosłym zmagającym się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami psychosomatycznymi. Pomagam także osobom przechodzącym kryzysy życiowe, doświadczającym problemów w obszarach: relacji interpersonalnych, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz ze stresem.

Pracuje z osobami dorosłymi.

Jagoda Bester
Psycholog - Psychodietetyk - Dietetyk

Jestem psychologiem, psychodietetykiem oraz dietetykiem klinicznym, który łączy w swojej praktyce wiedzę z tych dziedzin, po to, aby dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Głównie zajmuję się redukcją masy ciała, zaburzeniami odżywiania z towarzyszącym nadmiernym jedzeniem, czyli: jedzenie pod wpływem stresu, pod wpływem emocji, uzależnienie od jedzenia, kompulsywne objadanie się. Co więcej zajmuję się również zaburzeniami odżywiania z restrykcjami żywieniowymi jak anoreksja. Pracuję nad budowaniem trwałych, zdrowych nawyków żywieniowych oraz nad odpowiednią relacją z jedzeniem.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r. ż.

Leszek Filipiak
Psycholog - Psycholog dziecięcy- Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień

Jestem psychologiem w trakcie 4- letniej specjalizacji w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPH nr: 2100), doktorem nauk humanistycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem na stażach klinicznych, w poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnień oraz prowadząc własną praktykę terapeutyczną.

Zajmuje się problemami (kryzysy, emocje, relacja) rodzin, par i dzieci. Ponadto prowadzę psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, a także psychosomatycznych i zaburzeń osobowości.  Prowadzę psychoterapię uzależnień od substancji (narkotyki, alkohol) oraz behawioralnych (hazard, zakupy, seks, komputer, pornografia). Uzależnienie traktuję jako objaw trudności o podłożu psychologicznym, a działanie w psychoterapii ukierunkowuje na  modyfikację mechanizmów, schematów osobowościowych odpowiadających za powstanie trudności.

Zapewniam życzliwe i profesjonalne podejście.

Prowadzę terapię indywidualną, par i rodzin. Pracuję z osobami dorosłymi jak również dziećmi i młodzieżą.

Agata Pizoń
Psycholog - Terapeuta Uzależnień

Jestem psychologiem, psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji oraz coachem przed egzaminem potwierdzającym kompetencje. Zajmuję się głównie problemami osób uzależnionych i współuzależnionych jak również tematyką kryzysu, samoakceptacji, trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie autentyczność, otwartość i akceptacja. Zapewniam swojemu klientowi bezpieczną przestrzeń rozmowy umożliwiającą rozwój i poprawę jakości życia.

Swoją pracę poddaje superwizji. Regularnie biorę udział w szkoleniach, które pozwalają mi rozwijać umiejętności.

Pracuję z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą i osobami starszym.

Natalia Guzek
Psycholog

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, z przygotowaniem pedagogicznym oraz trenerem umiejętności społecznych (TUS). Mam doświadczenie w pracy z nastolatkami i dorosłymi. Obecnie jestem na stażu w Singapurze. W swojej pracy wierzę w sprawczość klienta, dlatego staram się być towarzyszem zmian, które dokonują się w trakcie procesu terapii. W trakcie pracy sięgam po takie metody terapeutyczne jak: terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfulness, terapia schematów, terapia skoncentrowana na emocjach (EFT), stosowana analiza zachowań (ABA), trening umiejętności społecznych (SST). Korzystając z wielu podejść staram się znaleźć tę właściwą ścieżkę, która pozytywnie wpłynie na znalezienie balansu życiowego.

Pomagam osobom zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, kryzysami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach i zaburzeniami psychosomatycznymi.  Pracuje również z młodzieżą zmagającą się z trudności okresu dojrzewania, niska samooceną, a także przemocą rówieśniczą. Prowadzę wsparcie i  poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

Pracuje z dziećmi od 10 r.ż, młodzieżą i dorosłymi.

Joanna Kempińska
Psycholog - Psychoterapeuta - Coach

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR), coachem oraz trenerem umiejętności osobistych i społecznych. Pracuję w zawodzie od 2004 roku. Doświadczenie zdobywałam m.in. w ramach staży i praktyk na oddziałach klinicznych i w krakowskich placówkach terapeutycznych, prowadząc własną praktykę i warsztaty rozwojowe dla grup.

Wspieram w sytuacjach kryzysowych (np. utraty pracy, rozstania, śmierci lub choroby bliskiej osoby), konfliktach i trudnościach w relacjach (zawodowych i prywatnych – w związku/rodzinie/z dziećmi), radzeniu sobie z przewlekłym stresem lub silnymi emocjami (np. złością, drażliwością, lękiem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy). Zapraszam również osoby szukające wsparcia w zakresie poczucia własnej wartości i braku pewności siebie.

Pomagam w przeprowadzeniu trwałej zmiany. W trakcie spotkań wspólnie wypracujemy najlepsze metody, dzięki którym można czuć się pewniej i spokojniej, lepiej radzić sobie z doświadczanymi trudnościami, reagować tak, jak chcemy i osiągać to, co dla nas ważne.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

error: Alert: Strona chroniona