PSYCHOLODZY I TERAPEUCI ONLINE
Joanna Matusik

Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.

Specjalista nie przyjmuje nowych pacjentów do terapii

Konsultacja indywidualna 170 zł

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy 4- letni kurs psychoterapii psychodynamicznej. Od 13 lat prowadzę własną praktykę psychologiczną, gdzie zajmuje się psychoterapią oraz diagnostyką. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w szpitalu. W swojej pracy terapeutycznej integruje podejście psychodynamiczne z innymi nurtami, aby najlepiej dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zajmuję się głównie zaburzeniami emocji, nerwicami, depresją a także zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. Ponadto pomagam w szeroko rozumianych trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi. Towarzyszę ludziom w lepszym rozumieniu siebie i otaczającego świata.
Katarzyna Mendoń (Lasota)
Psychoterapeuta - Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 14 r.ż.

Konsultacja indywidualna 170 zł

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym po całościowym, 4- letnim kursie. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr SP 1386/2017). Obecnie jestem w trakcie kursu uzupełniającego z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży organizowanego przez Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości, chorującymi na zaburzenia odżywiania, z problemami w zakresie żywienia, budowania satysfakcjonujących relacji, uzależnionymi, żyjącymi w bliskiej relacji z uzależnionym, osobami w kryzysach, doświadczonych przez traumy oraz z ofiarami przemocy. Pomagam młodzieży z problemami w komunikacji z rodziną i rówieśnikami.
Agnieszka Staszczyk
Psycholog - Terapeuta
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 150 zł

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Jestem psychologiem, trenerem, terapeutą krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Korzystam także z Racjonalnej Terapii Zachowań i z narzędzi psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania). Ukończyłam szkolenie EMDR I stopnia.  Jestem certyfikowanym Trenerem Treningu Autogennego Schultza, a także Instruktorem Metody Butejki i prowadzę treningi oddechowe oraz relaksacje. Jestem też członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia.

Pomagam osobom dorosłym doświadczającym stresu, zwłaszcza przedłużającego się, związanego z wykonywaną pracą, a także osobom w sytuacji wypalenia zawodowego, w kryzysach życiowych i rozwojowych, osobom chcącym pracować nad regulacją emocji, budowaniem odporności psychicznej. Pracuję również z osobami zmagającymi się z napadami paniki, lękami, fobiami, zamartwianiem, natręctwami, depresją.

Z racji doświadczenia w komunikacji międzykulturowej oraz zainteresowań psychologią międzykulturową zapraszam także osoby zmagające się z szokiem kulturowym czy adaptacją w innej kulturze niż rodzima.
Magdalena Jamroż
Psychodietetyk - Psycholog - Dietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem, psychodietetykiem i dietetykiem. Pomagam osobom zmagającym się z zaburzoną relacją z jedzeniem, tj. nadwagą, otyłością, jedzeniem emocjonalnym, kompulsywnym objadaniem się, anoreksją oraz bulimią. Wspieram podczas procesu zmiany, pomagam w wypracowaniu zdrowych, trwałych nawyków żywieniowych oraz życzliwego spojrzenia na siebie. Prowadzę również konsultacje dla rodziców dzieci, które mają trudności w jedzeniu, głównie wybiórczość pokarmowa i neofobia żywieniowa.

Zależy mi na stworzeniu bezpiecznej atmosfery, pozwalającej zbudować relację opartą na zrozumieniu i zaufaniu.
Joanna Sołtysik - Kowalska
Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 14 roku życia

Konsultacja indywidualna 170 zł

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, który koncentruje się na szczerej relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, szacunku, otwartości i akceptacji. Doświadczenie  terapeutyczne zdobywałam w poradniach, szpitalu i gabinetach prywatnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia (lękowe, depresyjne,  osobowości, jedzenia). Pomagam osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, borykającym się z problemami w relacjach, doznającym przemocy  (psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna),  mającymi problemy z kontrolowaniem agresji.

Ponadto jestem socjoterapeutą i pomagam nastolatkom i dorosłym z problemami społecznymi (trudne relacje, agresja, gniew, złość). Posiadam doświadczenie w opiniowaniu psychologiczno-sądowym.
Anna Mikułko

Psychotraumatolog - Pedagog
Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Konsultacja indywidualna 140 zł

Jestem doświadczonym pedagogiem, psychotraumatologiem, obecnie w trakcie studiów z psychologii (ostatni semestr). Oferuję konsultacje i porady dla rodziców dot. prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych i problemach wychowawczych. Prowadzę terapię dla dzieci i młodzieży wykazujących trudności emocjonalno-społeczne nieśmiałość, niska samoocena, agresja, problemy okresu dojrzewania) z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafią) oraz treningi koncentracji uwagi, relaksacji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Jako psychotraumatolog pracuję z osobami, które potrzebują przepracowania trudnych traumatycznych zdarzeń (wypadek, śmierć, poronienie, gwałt, przemoc, wojna, choroba) oraz wspieram osoby w związku ze stratą np. żałoba, rozstanie. Udzielam wsparcia dzieciom w sytuacjach okołorozwodowych, seperacyjnych.
Emilia Bednarek-Bobek
Terapeuta uzależnień - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem oraz terapeutą uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych oraz w ośrodku dla osób uzależnionych w Irlandii.

Pomagam osobom w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm.

Konsultuje również Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) bądź Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) często emocjonalnie obarczonych trudną spuścizną doświadczeń rodziców i dziadków.
Anna Borucka (Strachota)

Psycholog dziecięcy
Terapia dzieci i młodzieży. Konsultacje rodzicielskie.

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS nr: 2308), wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym.

Zajmuję się trudnościami emocjonalnymi (agresja, nadpobudliwość, impulsywność, zachowania trudne), w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, trudności z uwagą/ koncentracją) i wychowawczymi. Mój zakres pomocy to również: lęki, depresja dziecięca, trudności adaptacyjne w szkole czy przedszkolu oraz niepełnosprawność intelektualna/ zaburzenia rozwoju.
Andrzej Maślak

Seksuolog - Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Pracuję z osobami  z dorosłymi oraz młodzieżą

Konsultacja indywidualna 170 zł
Jestem seksuologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Prowadzę własną praktykę oraz  pracuje jako psychoterapeuta  w stacjonarnym ośrodku uzależnień. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca świetlic socjoterapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pomagam osobom w rozpoznawaniu uzależnień jak również prowadzę terapię uzależnień (w tym uzależnień młodzieży) od substancji (np. alkohol, narkotyki, leki), jak również uzależnień behawioralnych (np. zakupy, hazard, seks, masturbacja, pornografia, gry komputerowe, internet). Pomagam też pokonać trudności w życiu seksualnym. Prowadzę konsultacje seksuologiczne, psychoedukację z zakresu seksualności oraz  z zakresu HIV/AIDS. Oferuję pomoc osobom zmagającym się z brakiem satysfakcji seksualnej, bólem podczas stosunku, problemami z osiągnięciem orgazmu, utratą zainteresowania seksem, odczuwaniem wstydu, trudnościami w relacjach na tle seksualnym.

W mojej pracy kieruję się szacunkiem do mojego klienta, jego wartości, potrzeb oraz celów życiowych.
Kamila Borkowska

Psycholog - Coach
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż.

Konsultacja indywidualna 140 zł

Jestem psychologiem i coachem. Mam doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym 5 lat w formie online.  W swojej pracy wykorzystuję wiedzę  z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, treningu umiejętności społecznych, oraz technik projekcyjnych.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom, które zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, obniżoną satysfakcją życiową, nadmiernym stresem, lękiem oraz chcą podnieść jakość swojego życia. Pomagam przechodzić przez trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich i emocjonalnych. Wspieram moich klientów w ich rozwoju osobistym i zawodowym, poprzez wyznaczanie celów i dążenie do nich. Nie narzucam jedynie słusznych rozwiązań. Poprzez postawienie odpowiednich pytań pomagam rozwijać się, zwiększać efektywność i pobudzam do refleksji. Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej w kryzysach, osobom mający poczucie straty, w żałobie i chorobie.
Renata Michalska
Psycholog - Psychodietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż.

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem i psychodietetykiem, obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto jestem certyfikowanym trenerem personalnym i instruktorem fitness.

Pomagam osobom z nadwagą, niedowagą i zaburzeniami odżywiania m.in zajadanie stresu, czy jedzenie emocjonalne. W pracy z pacjentem zwracam uwagę na problemy natury psychologicznej, ale również ciało, jakość odżywiania, nawyki związane z ruchem czy dbanie o równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Ponadto zajmuję się pomocą w zakresie wsparcia psychologicznego dorosłych oraz młodzieży z problemami związanymi z kryzysami życiowymi, lękami, obniżonym nastrojem, radzeniem sobie ze stresem.

Moim mottem jest ”skuteczność, motywacja i wsparcie”, które są kluczowe w dokonaniu zmian.
Jagoda Bester
Psycholog - Psychodietetyk - Dietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r.ż.

Konsultacja indywidualna 150 zł
Jestem psychologiem, psychodietetykiem oraz dietetykiem klinicznym, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w podejściu integracyjnym. Pomagam osobom, które zmagają się z nadwagą, chorobami dietozależnymi (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca) oraz zaburzeniami odżywiania  z towarzyszącym nadmiernym jedzeniem, czyli: jedzenie pod wpływem stresu, pod wpływem emocji, uzależnienie od jedzenia, kompulsywne objadanie się. Ponadto zajmuję się również niedożywieniem oraz zaburzeniami odżywiania z restrykcjami żywieniowymi jak anoreksja. Pracuję nad budowaniem trwałych, zdrowych nawyków żywieniowych oraz nad odpowiednią relacją z jedzeniem. Kieruję się wiedzą kliniczną  opartą na faktach, a także praktycznym i empatycznym podejściem do każdego w celu osiągnięcia zauważalnych i trwałych zmian nawyków żywieniowych poprawiających stan zdrowia i samopoczucie.
Joanna Kempińska
Psycholog - Terapeuta - Coach
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą

Specjalista obecnie nie przyjmuje nowych pacjentów

Jestem psychologiem, terapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR), certyfikowanym coachem oraz trenerem umiejętności osobistych i społecznych. Pracuję w zawodzie od 2004 roku. Doświadczenie zdobywałam m.in. w ramach staży i praktyk na oddziałach klinicznych i w krakowskich placówkach terapeutycznych, prowadząc własną praktykę i warsztaty rozwojowe dla grup.

Wspieram w sytuacjach kryzysowych (np. utraty pracy, rozstania, śmierci lub choroby bliskiej osoby), konfliktach i trudnościach w relacjach (zawodowych i prywatnych – w związku/rodzinie/z dziećmi), radzeniu sobie z przewlekłym stresem lub silnymi emocjami (np. złością, drażliwością, lękiem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy). Zapraszam również osoby szukające wsparcia w zakresie poczucia własnej wartości i braku pewności siebie.

Pomagam w przeprowadzeniu trwałej zmiany. W trakcie spotkań wspólnie wypracujemy najlepsze metody, dzięki którym można czuć się pewniej i spokojniej, lepiej radzić sobie z doświadczanymi trudnościami, reagować tak, jak chcemy i osiągać to, co dla nas ważne.
Marta Krajewska
Psycholog - Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo - Behawioralny

Psychoterapia osób dorosłych i młodzieży od 12 r.ż. Konsultacje rodzicielskie


Specjalista obecnie nie przyjmuje pacjentów
Ewa Kubala
Psycholog - Psychoterapeuta - Terapeuta rodzinny- Terapeuta par

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (od 12 r.ż.). Terapia dla par. Konsultacje rodzicielskie.

Specjalista obecnie nie przyjmuje pacjentów
Magdalena Posz
Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi

Specjalista obecnie nie przyjmuje pacjentów
Już wkrótce....
Psycholog

Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż. oraz osobami dorosłymi. Terapia par

Konsultacja indywidualna

Jestem psychologiem z 10 letnim doświadczeniem, psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym  w trakcie certyfikacji (3 rok akredytowanego szkolenia), a także diagnostą i psychodietetykiem. Mam doświadczenie kliniczne, akademickie i w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Pracuję w podejściu integracyjnym, łącząc nurt poznawczo-behawioralny m.in. z nurtami Trzeciej Fali i Dialogiem Motywującym. Swoją pracę poddaję superwizji.

Pomagam w tworzeniu zdrowych i konstruktywnych relacji. Prowadzę terapię dla par, małżeństw w kryzysie, pomagam rozwiązywać konflikty w związku. Oferuję pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju (depresja i choroba afektywna dwubiegunowa), wszelkiego rodzaju zaburzenia lękowe (nerwice) w tym m.in. zaburzenia obsesyjno– kompulsywne i fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania, ADHD, zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia), zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność. Jeśli masz trudności z poczuciem własnej wartości, samooceną, asertywnością, regulacją emocji, pewnością siebie lub jesteś w kryzysie psychicznym zapraszam na konsultację psychologiczną.
Już wkrótce...

Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi