PSYCHOLODZY I TERAPEUCI ONLINE
Joanna Matusik

Psycholog - Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy 4- letni kurs psychoterapii psychodynamicznej. Od 9 lat prowadzę własną praktykę psychologiczną, gdzie zajmuje się psychoterapią oraz diagnostyką, a także pracuję w szpitalu. W Radio Zet (https://zdrowie.radiozet.pl/tags/kategoria/eksperci/joanna-matusik) publikuje artykuły o tematyce psychologicznej jako ekspert. 

Zajmuję się głównie zaburzeniami emocji, nerwicami, depresją a także zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. Ponadto pomagam w szeroko rozumianych trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi. Towarzyszę ludziom w lepszym rozumieniu siebie i otaczającego świata.

W poradna-online.com zajmuje się również diagnostyką psychologiczną, stosując specjalistyczne testy psychologiczne.

Pracuję w osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Joanna Szlasa

Psycholog - Coach - Doradca zawodowy

Jestem psychologiem, doradcą kariery oraz doradcą zawodowym. Jestem również  certyfikowanym konsultantem testu do badania osobowości Facet5. Mam 4- letnie doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego i wspieraniu działań rozwojowych.

Zajmuje się trudnościami w relacjach z partnerem, rodziną, otoczeniem i środowiskiem pracy,  jak również zaburzeniami nastroju, a także obniżonym poczuciem własnej wartości i kryzysach życiowych oraz samotności. Ponadto pomagam w wypaleniu zawodowym i w trudnościach w podejmowaniu dobrych decyzji. Zajmuje się również nieśmiałością i asertywnością.

Pomagam znajdować odpowiedzi, poszukiwać szans i możliwości, pokazywać rozwiązania oraz wydobywać potencjał.

Udzielam porad osobom dorosłym oraz pracuje z młodzieżą.

Anna Strachota

Psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej, wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym.

Zajmuję się trudnościami emocjonalnymi (agresja, nadpobudliwość, impulsywność), w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia) i wychowawczymi. Mój zakres pomocy to również: lęki, depresja dziecięca, trudności adaptacyjne w szkole czy przedszkolu oraz niepełnosprawność intelektualna i ruchowa (zespół Downa, spectrum autyzmu i inne).

Doradzam rodzicom w kwestiach wychowania oraz prowadzę terapię dzieci.

Kamil Rudnicki

Psycholog - Interwent kryzysowy

Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym i wykładowcom akademickim. Mam 3- letnie doświadczenie w pracy psychologa oraz 10- letnie jako ratownik medyczny. Jako wykładowca akademicki prowadzę warsztaty dla studentów psychologii oraz ćwiczenia psychoterapii dla pielęgniarek.W swojej pracy głównie skupiam się na podejściu poznawczo-behawioralnym.

Zajmuję się zaburzeniami nastroju, lękami, nerwicami, jak również relacjami z ludźmi. Ponadto pomagam osobom w kryzysie. Wspieram osoby w chorobach i utratach (żałoba). Zajmuję się również stresem oraz zaburzeniami psychosomatycznymi.

Udzielam porad osobom dorosłym.

Izabela Trojan

Psycholog - Psychoterapeuta - Psycholog dziecięcy

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracującym w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR. Bazuję także na założeniach psychologii rozwojowej w celu wspierania dzieci i dorosłych w wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami ADHD i z diagnozą Asperger.

Pomagam osobom dorosłym, młodzieży jak i dzieciom w zaburzeniach osobowości, nastroju, depresji oraz  trudnościach w relacjach oraz samooakceptacji. Ponadto oferuję pomoc w kryzysach w związkach i problemach wychowawczych.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą, jak również udzielam porad wychowawczych. Ponadto prowadzę konsultację dla osób dorosłych i par oraz psychoterapię. Pracuję również w obszarze dotyczącym seksualności.


Psychologist - Child Psychologist - Psychotherapist

I am a psychologist and psychotherapist working in the field of Brief Solution Focused Therapy. I also base on assumptions of developmental psychology to support children and adults to exploit their full potential. I avoid making diagnoses in the traditional sense. Instead of focusing on finding the root cause of the problem, I focus on good sides and what serves the client. I am looking for a small change that will eventually cause a big change based on the snowball effect. Therapeutic work involves entering the client’s world and using his resources to realize the client’s preferred future vision. I help young people and adults with difficulties related to close relationships, functioning in everyday, professional and family life. In addition, I help parents understand children’s behavior, solve educational problems and create a satisfying relationship based on intuitive and natural parental responsibility.

Wiktoria Dróżka

Psycholog - Socjolog

Jestem psychologiem i socjologiem. Doświadczenie psychologiczne zdobyłam m.in. pomagając osobom w kryzysie psychicznym pracując w Fundacji Itaka, osobom po wypadkach w Fundacji Forami oraz pacjentami w fundacji onkologicznej Dobrze, że Jesteś. Obecnie odbywam staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.

Zajmuję się głównie problemami rodzinnymi, par, dzieci, a także samoakceptacją, chorobami, utratami, kryzysem, oraz przemocą, DDA, DDD, trudnościami w relacjach z ludźmi i w związkach. Towarzyszę osobom w kryzysie, pracuję nad tym, aby odzyskały równowagę w trudnych sytuacjach życiowych.

Pracuję z osobami dorosłymi, a także udzielam porad wychowawczych.

Kamila Borkowska

Psycholog - Coach

Jestem psychologiem i coachem z certyfikatem kompetencji zawodowych Vocational Cempetence Certificate. Jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzę treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz poradnictwo. Mam również doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami i zaburzeniami psychicznymi, ze spektrum autyzmu oraz przechodzącymi kryzysy. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningu zastępowania agresji, diagnozie psychologicznej, prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej dla młodzieży.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom z niskim poczuciem własnej wartości, nadmiernym stresem, lękiem, trudnościami emocjonalnymi oraz zaburzeniami nastroju, w konfliktach i samotności. Zajmuję się także rozwojem osobistym oraz zawodowym, jak również coachingiem (wyznaczenie celu, decyzyjność, relacje, autoprezentacja).

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Udzielam również konsultacji wychowawczych.

Małgorzata Łagoda

Psycholog – Psychoterapeuta - Psychoonkolog

Jestem psychologiem, psychonkologiem oraz psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym. W swojej pracy wykorzystuję też Dialog Motywujący. Doświadczenie zawodowe zdobyłam na Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic, i oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Ponadto prowadzę własną praktyk psychologiczna i psychoterapetyczną osób dorosłych. Jestem pod stałą superwizją kliniczną u licencjonowanych superwizorów. Należę do Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Pomagam osobom cierpiącym na depresje, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, zaburzenia lękowe, lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenia nastroju, zespół stresu pourazowego. Prowadzę terapię dla par w kryzysie. Jako psychoonkolog oferuję pomoc i wsparcie osobom chorym onkologicznie.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz prowadzę terapię par.

Agata Ziobrowska
Psycholog – Psychoterapeuta – Psychodietetyk – Pedagog

Jestemtem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia, a także psychoditetykiem i pedagogiem. W pracy korzystam także z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz trzeciej fali terapii poznawczo – behawioralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich miejscach jak, dzienny oddział terapii uzależnień, środowiskowy domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dom pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zajmuję się głównie leczeniem zaburzeń odżywiania, lękowych, nastroju i uzależnień. Pomagam również w problemach związanych z relacjami, chorobami, żałobą, stresem, poczuciem własnej wartości i innymi, od których zależy zadowolenie z życia. Jako psychodietetyk zajmuje się wspieraniem w procesie zmiany sylwetki, akceptacją obrazu własnego ciała, motywacją, jedzeniem emocjonalnym.  Jako pedagog prowadzę treningi efektywnego i szybkiego uczenia się. Dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin oferuję konsultacje informacyjne np. gdzie szukać pomocy, jaką pomoc można uzyskać w sytuacji danej niepełnosprawności.

Pracuje z nastolatkami, dorosłymi oraz seniorami.

Emilia Bednarek
Terapeuta uzależnień

Jestem terapeutą uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych oraz w ośrodku dla osób uzależnionych w Irlandii.

Konsultuje osoby w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm.

Konsultuje również Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) bądź Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) często emocjonalnie obarczonych trudną spuścizną doświadczeń rodziców i dziadków.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Marta Wiąckiewicz
Psycholog – Psychoterapeuta

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Oddziale Psychiatrycznym i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, gdzie zajmuję się diagnozą i oceną stanu psychicznego pacjentów. Udzielam poradnictwa i wsparcia poprzez oddziaływania indywidualne i grupowe. 

Wspieram osoby znajdujące się w różnych kryzysach życiowych związanych z doświadczeniem choroby psychicznej lub somatycznej u siebie lub osób bliskich, różnego rodzaju uzależnieniach i zaburzeniach psychicznych (nastroju, nerwicowych, związanych ze stresem). Udzielam poradnictwa w sytuacjach życia codziennego. Oferuje pomoc osobom z niskim poczuciem własnej wartości oraz z problemami w relacjach. Pracuję także z osobami i rodzinami osób w kryzysie w związku z zachorowaniem/podejrzeniem zachorowania na wirus SARS-CoV2.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Patrycja Kulesza
Seksuolog - Psycholog

Jestem psychologiem i seksuologiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie praktyk, staży i pracy jako psycholog m.in. w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w Szpitali Uniwersyteckim na oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Ambulatorium Terapii Rodzin.

W zakresie mojej pomocy jest poprawa jakości życia seksualnego w tym zwiększenie intymności. Ponadto pracuję z osobami, które mają trudności w związkach oraz w sferze seksualnej. W swojej praktyce kieruje się ideą pozytywnej seksualności. Celem moich konsultacji jest dopasowanie najlepszej metody pomocy, diagnoza oraz ustalenie wstępnych przyczyn powstawania trudności.

Zajmuje się młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Już niedługo ...