PSYCHOLODZY I TERAPEUCI ONLINE
Joanna Matusik

Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 r.ż.

Konsultacja indywidualna 150 zł
Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy 4- letni kurs psychoterapii psychodynamicznej. Od 11 lat prowadzę własną praktykę psychologiczną, gdzie zajmuje się psychoterapią oraz diagnostyką. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w szpitalu. W swojej pracy terapeutycznej integruje podejście psychodynamiczne z innymi nurtami, aby najlepiej dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zajmuję się głównie zaburzeniami emocji, nerwicami, depresją a także zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. Ponadto pomagam w szeroko rozumianych trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi. Towarzyszę ludziom w lepszym rozumieniu siebie i otaczającego świata.
Joanna Szlasa - Więczaszek

Psycholog - Terapeuta - Coach - Doradca zawodowy
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 130 zł
Jestem psychologiem, coachem, terapeutą krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w tracie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Ponadto jestem trenerem odporności psychicznej, doradcą kariery oraz ekspertem w zakresie HR. Mam doświadczenie w obszarze doradztwa personalnego i wspieraniu działań rozwojowych.

Pomagam w tworzeniu zdrowych i konstruktywnych relacji z sobą (wartości, cele, marzenia, potrzeby, przekonania, tożsamość, emocje) i innymi. Pracuje w obszarze komunikacji i relacji interpersonalnych, w tym pomagam rozwiązywać konflikty w związku, rodzinie oraz pracy. Jeśli masz trudności z poczuciem własnej wartości, samooceną, asertywnością, regulacją emocji, pewnością siebie, poczuciem kontroli, orientacją życiową czy wyznaczaniem celów zapraszam na konsultację psychologiczną.
Anna Mikułko

Psychotraumatolog - Pedagog
Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Konsultacje rodzicielskie.

Konsultacja indywidualna 120 zł
Jestem psychotraumatologiem oraz pedagogiem z 10 letnim doświadczeniem. Jako psychotraumatolog pracuję z osobami, które potrzebują życzliwej rozmowy i przepracowania trudnych traumatycznych zdarzeń, które  się przydarzyły Wam lub byliście ich świadkami (wypadek, śmierć, poronienie, gwałt, przemoc, wojna, choroba) i stanowią nadmierne obciążenie. Wspieram osoby w związku ze stratą np. żałoba, rozwód, rozstanie.

Jako pedagog oferuję  konsultacje i porady psychoedukacyjne dla rodziców dot. prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży  oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych i problemach wychowawczych. Prowadzę terapię  dla dzieci i młodzieży  wykazujących trudności emocjonalno-społeczne nieśmiałość, niska samoocena, agresja, problemy okresu dojrzewania) z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafią) oraz treningi koncentracji uwagi, relaksacji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Anna Strachota

Psycholog dziecięcy
Terapia dzieci i młodzieży. Konsultacje rodzicielskie.

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS nr: 2308), wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym.

Zajmuję się trudnościami emocjonalnymi (agresja, nadpobudliwość, impulsywność, zachowania trudne), w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, trudności z uwagą/ koncentracją) i wychowawczymi. Mój zakres pomocy to również: lęki, depresja dziecięca, trudności adaptacyjne w szkole czy przedszkolu oraz niepełnosprawność intelektualna/ zaburzenia rozwoju.
Izabela Trojan

Psychoterapeuta - Psycholog - Psycholog dziecięcy - Terapia par
Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia par. Konsultacje rodzicielskie.

Konsultacja indywidualna 150 zł

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracującym w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR. Bazuję także na założeniach psychologii rozwojowej w celu wspierania dzieci i dorosłych w wykorzystaniu ich pełnego potencjału. Mam doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami ADHD i z diagnozą Asperger.

Pomagam osobom dorosłym, młodzieży jak i dzieciom w zaburzeniach osobowości, nastroju, depresji oraz  trudnościach w relacjach oraz samooakceptacji. Ponadto oferuję pomoc w kryzysach w związkach i problemach wychowawczych. Pracuję również w obszarze dotyczącym seksualności.
Andrzej Maślak

Seksuolog - Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Pracuję z osobami  z dorosłymi oraz młodzieżą

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem seksuologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Prowadzę własną praktykę oraz  pracuje jako psychoterapeuta  w stacjonarnym ośrodku uzależnień. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca świetlic socjoterapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pomagam osobom w rozpoznawaniu uzależnień jak również prowadzę terapię uzależnień (w tym uzależnień młodzieży) od substancji (np. alkohol, narkotyki, leki), jak również uzależnień behawioralnych (np. zakupy, hazard, seks, masturbacja, pornografia, gry komputerowe, internet). Pomagam też pokonać trudności w życiu seksualnym. Prowadzę konsultacje seksuologiczne, psychoedukację z zakresu seksualności oraz  z zakresu HIV/AIDS. Oferuję pomoc osobom zmagającym się z brakiem satysfakcji seksualnej, bólem podczas stosunku, problemami z osiągnięciem orgazmu, utratą zainteresowania seksem, odczuwaniem wstydu, trudnościami w relacjach na tle seksualnym.

W mojej pracy kieruję się szacunkiem do mojego klienta, jego wartości, potrzeb oraz celów życiowych.
Kamila Borkowska

Psycholog - Coach
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż.

Konsultacja indywidualna 120 zł
Jestem psychologiem i coachem. Mam doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym 3 lata w formie online.  W swojej pracy wykorzystuję wiedzę  z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, treningu umiejętności społecznych, oraz technik projekcyjnych. Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej w kryzysach, osobom mający poczucie straty, w żałobie i chorobie.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom, które zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, obniżoną satysfakcją życiową, nadmiernym stresem, lękiem oraz chcą podnieść jakość swojego życia. Pomagam przechodzić przez trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich i emocjonalnych. Wspieram moich klientów w ich rozwoju osobistym i zawodowym, poprzez wyznaczanie celów i dążenie do nich. Nie narzucam jedynie słusznych rozwiązań. Poprzez postawienie odpowiednich pytań pomagam rozwijać się, zwiększać efektywność i pobudzam do refleksji.
Katarzyna Lasota
Psychoterapeuta - Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 14 r.ż.

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym po całościowym, 4- letnim kursie. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr SP 1386/2017). Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami osobowości, chorującymi na zaburzenia odżywiania, z problemami w zakresie żywienia, budowania satysfakcjonujących relacji, uzależnionymi, żyjącymi w bliskiej relacji z uzależnionym, osobami w kryzysach, doświadczonych przez traumy oraz z ofiarami przemocy.
Emilia Bednarek
Terapeuta uzależnień
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem terapeutą uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych oraz w ośrodku dla osób uzależnionych w Irlandii.

Pomagam osobom w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm.

Konsultuje również Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) bądź Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) często emocjonalnie obarczonych trudną spuścizną doświadczeń rodziców i dziadków.
Marta Łukasiewicz
Psycholog – Psychoterapeuta
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem, psychoterapeutą psychoterapii poznawczo – behawioralnej z dialogiem motywującym.

Prowadzę psychoterapię osobom z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (np. lęk społeczny, fobie), zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Wspieram osoby znajdujące się w różnych kryzysach życiowych związanych z doświadczeniem choroby psychicznej lub somatycznej u siebie lub osób bliskich. Udzielam poradnictwa w sytuacjach życia codziennego. Oferuje pomoc osobom z niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem winy oraz z problemami w relacjach. Poprzez techniki poznawcze i behawioralne pomagam pacjentom w analizowaniu i zrozumieniu czynników, które wpływają na ich obecną sytuację. Pomagam dając wsparcie, okazując zrozumienie i uaktywniając ukryte zasoby.
Liliana Marcisz
Psycholog – Psychodietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą

Konsultacja indywidualna 120 zł
Jestem psychologiem oraz specjalistą psychodietetyki. Ponadto ukończyłam zaawansowany kurs dietetyki oraz Studium Zaburzeń Odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania.

Pomagam osobom, które zmagają się z nadwagą i otyłością, kompulsywnym objadaniem się, jedzeniem emocjonalnym oraz jedzeniem pod wpływem stresu. Uczę budowania trwałych nawyków żywieniowych oraz zdrowego podejścia do odżywiania i dbania o siebie.

Prowadzę również konsultacje dla rodziców dzieci, które zmagają się z trudnościami w jedzeniu, wybiórczością pokarmową oraz neofobią.
Renata Michalska
Psycholog - Psychodietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż.

Konsultacja indywidualna 120 zł
Jestem psychologiem i psychodietetykiem, obecnie w trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto jestem certyfikowanym trenerem personalnym i instruktorem fitness.

Pomagam osobom z nadwagą, niedowagą i zaburzeniami odżywiania m.in zajadanie stresu, czy jedzenie emocjonalne. W pracy z pacjentem zwracam uwagę na problemy natury psychologicznej, ale również ciało, jakość odżywiania, nawyki związane z ruchem czy dbanie o równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Ponadto zajmuję się pomocą w zakresie wsparcia psychologicznego dorosłych oraz młodzieży z problemami związanymi z kryzysami życiowymi, lękami, obniżonym nastrojem, radzeniem sobie ze stresem.

Moim mottem jest ”skuteczność, motywacja i wsparcie”, które są kluczowe w dokonaniu zmian.
Agnieszka Staszczyk
Psychoterapeuta - Psycholog
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 140 zł

Konsultacje online w języku polskim i angielskim

Jestem psychologiem, psychoterapeutą krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Korzystam także z Racjonalnej Terapii Zachowań, jestem certyfikowanym Instruktorem Metody Butejki i prowadzę treningi oddechowe.

Oferuję pomoc osobom, które doświadczają przewlekłego stresu, poszukują równowagi między pracą a życiem prywatnym, zmagają się z wypaleniem zawodowym lub z kryzysami sytuacyjnymi czy rozwojowymi, chcą wesprzeć swoją odporność psychiczną, poradzić sobie z emocjami, skupić się na własnym rozwoju. Z racji doświadczenia oraz zainteresowań psychologią międzykulturową zapraszam także osoby zmagające się z  adaptacją i szokiem kulturowym  na emigracji.

W pracy z Klientami skupiam się na celach i możliwościach, wspieram w poszukiwaniu dostępnych na tu i teraz rozwiązań oraz pomagam w identyfikacji zasobów Klienta. Dbam o przestrzeń na zatrzymanie się w pędzie życia i wsłuchanie się we własne potrzeby, wspieram w drodze do zaopiekowania się sobą oraz w dążeniach do optymalnego stanu równowagi.
Jagoda Bester
Psycholog - Psychodietetyk - Dietetyk
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r.ż.

Konsultacja indywidualna 120 zł
Jestem psychologiem, psychodietetykiem oraz dietetykiem klinicznym, który łączy w swojej praktyce wiedzę z tych dziedzin, po to, aby dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Głównie zajmuję się redukcją masy ciała, zaburzeniami odżywiania z towarzyszącym nadmiernym jedzeniem, czyli: jedzenie pod wpływem stresu, pod wpływem emocji, uzależnienie od jedzenia, kompulsywne objadanie się. Co więcej zajmuję się również zaburzeniami odżywiania z restrykcjami żywieniowymi jak anoreksja. Pracuję nad budowaniem trwałych, zdrowych nawyków żywieniowych oraz nad odpowiednią relacją z jedzeniem.
Agata Pizoń
Psycholog - Terapeuta Uzależnień
Pracuję z osobami dorosłymi

Konsultacja indywidualna 120 zł
Jestem psychologiem, psychoterapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji. Zajmuję się głównie problemami osób uzależnionych i współuzależnionych jak również tematyką kryzysu, samoakceptacji, trudnościami emocjonalnymi, niską samooceną.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie autentyczność, otwartość i akceptacja. Zapewniam swojemu klientowi bezpieczną przestrzeń rozmowy umożliwiającą rozwój i poprawę jakości życia.

Swoją pracę poddaje superwizji. Regularnie biorę udział w szkoleniach, które pozwalają mi rozwijać umiejętności.
Joanna Kempińska
Psycholog - Psychoterapeuta - Coach
Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą

Konsultacja indywidualna 140 zł
Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR), certyfikowanym coachem oraz trenerem umiejętności osobistych i społecznych. Pracuję w zawodzie od 2004 roku. Doświadczenie zdobywałam m.in. w ramach staży i praktyk na oddziałach klinicznych i w krakowskich placówkach terapeutycznych, prowadząc własną praktykę i warsztaty rozwojowe dla grup.

Wspieram w sytuacjach kryzysowych (np. utraty pracy, rozstania, śmierci lub choroby bliskiej osoby), konfliktach i trudnościach w relacjach (zawodowych i prywatnych – w związku/rodzinie/z dziećmi), radzeniu sobie z przewlekłym stresem lub silnymi emocjami (np. złością, drażliwością, lękiem, smutkiem, wstydem, poczuciem winy). Zapraszam również osoby szukające wsparcia w zakresie poczucia własnej wartości i braku pewności siebie.

Pomagam w przeprowadzeniu trwałej zmiany. W trakcie spotkań wspólnie wypracujemy najlepsze metody, dzięki którym można czuć się pewniej i spokojniej, lepiej radzić sobie z doświadczanymi trudnościami, reagować tak, jak chcemy i osiągać to, co dla nas ważne.
error: Alert: Strona chroniona