terapia uzależnień ONLINE

Prowadzimy terapię uzależnień online i konsultujemy osoby uzależnione, współuzależnione, zagrożone uzależnieniem lub mające w rodzinie osobę uzależnioną. Oferujemy wsparcie terapeuty uzależnień przez internet dla rodzin i bliskich uzależnionych oraz psychoedukację na temat form pomocy. Pomagamy osobom dorosłym oraz młodzieży. 

Twój Terapeuta Uzależnień Online

Agata Pizoń

Terapeuta uzależnień – Psycholog

Andrzej Maślak

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień – Seksuolog

Katarzyna Lasota

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień – Psychoterapeuta

Emilia Bednarek

Terapeuta uzależnień – Psycholog

Uzależnienia - pomoc online

O uzależnieniu możemy mówić wtedy, kiedy życie danej osoby zaczyna być podporządkowane nałogowej czynności lub zażywanej substancji. Uzależnienie wpływa na stan fizyczny, psychiczny i relacje społeczne.

Pomagamy w uzależnieniach:

 • od substancji psychoaktywnych – alkohol, narkotyki, leki, inne substancje
 • behawioralne (uzależnienia od zachowań) – nałogi związane z wykonywaniem jakiejś czynności

Uzależnienie behawioralne polega na niekontrolowanej potrzebie (a właściwie przymusie) wykonywania danego zachowania mimo świadomości jego negatywnych konsekwencji.

Uzależnienia behawioralne to m.in.:

 • patologiczny hazard (mogą to być gry na automatach, audiotele, zakłady wzajemne, gry karciane m.in poker, Black Jack, ruletka,  gry liczbowe np. lotto, kasyna online)
 • uzależnienie od komputera (sieci społecznościowe, gry komputerowe)
 • fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego, nadmierne przywiązanie do smartfonów
 • zakupoholizm – kompulsywne kupowanie
 • seksoholizm, uzależnienie od pornografii, uzależnienie od masturbacji (kompulsywne zachowania seksualne)
 • tanoreksja – uzależnienie od opalania się
 • uzależnienie od jedzenia, bulimia
 • ortoreksja – nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu,
 • bigoreksja – przesadna dbałość o sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne, restrykcyjną dietę, stosowanie sterydów anabolicznych
 • pracoholizm – problemowe zaangażowanie w pracę

Tak jak w przypadku każdego innego uzależnienia, uzależnienie behawioralne jest chorobą Główne objawy uzależnienia behawioralnego to:

 • wykonywanie czynności staje się nawykowe
 • zabiera bardzo dużo czasu
 • powoduje problemy w relacjach, zdrowotne, finansowe
 • związane jest z wewnętrznym przymusem
 • powoduje zespół abstynencyjny po zaprzestaniu

Terapia uzależnień online od substancji – alkoholizm, narkomania – może być pomocna przed głównym leczeniem (w oddziale zamkniętym, dziennym lub ambulatoryjnym) lub mieć formę wspierającą.

Terapia współuzależnienia online
Współuzależnienie  to nieświadomy proces przystosowywania się do życia z osobą uzależnioną, powodujący postępujące uwikłanie (dot. osób dorosłych, często partnerek osób uzależnionych).

Choroba alkoholowa nie wpływa jedynie na osobę uzależnioną. Jej skutki odczuwają także inni członkowie rodziny. Żyjąc z osobą uzależnioną bliscy przyzwyczajają się do życia w lęku, strachu, niepewności i bezsilności, co w konsekwencji prowadzi do choroby całego systemu rodzinnego. W związku z tym bardzo często zdarza się, że również oni wymagają pomocy.

Współuzależnieni (często są to żony alkoholików) wierzą, że kontrolą i braniem na swoje barki odpowiedzialności za czyny uzależnionego wpłyną na jego picie i dzięki nim bliski postanowi zerwać z nałogiem. W rzeczywistości jednak nieświadomie wspierają uzależnienie partnera. Aby móc na nowo zobaczyć i zrozumieć aktualną sytuację oraz nauczyć się z nią radzić w sposób, który nie przynosi szkód potrzebują wsparcia z zewnątrz.
Jaki jest cel i jak pomaga terapia?
W trakcie terapii osoby współuzależnione uświadamiają sobie, że nie są winne ani odpowiedzialne za uzależnienie bliskiej osoby i nie mają na nie wpływu. Poznają siebie – uczą się rozpoznawać swoje potrzeby, uczucia ograniczenia i zasoby – i starają się zaakceptować siebie takimi, jacy są. Starają się  odbudować poczucie własnej wartości i przywrócić swoją sprawczość poprzez wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Jednocześnie pozbywają się potrzeby ciągłego kontrolowania innych i brania za nich odpowiedzialności. Kolejnym punktem terapii jest uczenie się właściwych zachowań i dawania sobie prawa do bycia szczęśliwymi, bez wyrzutów sumienia.

Jakość życia i stan zdrowia psychosomatycznego osób współuzależnionych (i ich dzieci) może ulec znacznej poprawie, niezależnie od decyzji osoby uzależnionej odnośnie  jej terapii odwykowej.
Kim są DDA?
Syndrom DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików, to zespół utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wyniosło z domu, w którym  alkohol był problemem centralnym.

Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym zostają obarczone odpowiedzialnością za siebie i swoich bliskich. Pełnią określone, wadliwe role rodzinne. Nie otrzymują też zdrowych wzorców  rodzicielstwa  czy życia w związku. W trudnych i stresujących warunkach, obciążane wstydem i poczuciem winy  wyrabiają w sobie określone cechy, które przenoszą na swoje dorosłe życie. Są to m.in. nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności; niskie poczucie własnej wartości; bezlitosna samokrytyka, perfekcjonizm, skłonność do widzenia świata w czarno-białych barwach, niezdolność do odprężenia się oraz do spontanicznej zabaw, emocjonalna chwiejność, nadmierna nieufność wobec ludzi.

Cechy te utrudniają funkcjonowanie i są źródłem problemów. Problemy te mogą dotyczyć m. in. postrzegania siebie, trudności w przeżywaniu emocji i okazywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji, czy w autentycznym wyrażaniu siebie.
Terapia DDA online - dla kogo?

Większość osób, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych, mimo wyniesionych stamtąd doświadczeń potrafi ułożyć sobie życie w sposób zadowalający.  Tej grupie terapia DDA nie jest potrzebna. Terapia jest  pomocna, gdy:

 • cierpisz z powodu częstego i nadmiernego poczucia winy
 • wykazujesz  tendencje do nadmiernego brania odpowiedzialności za innych, w pracy, w związku i rodzinie;
 • masz dużo obaw związanych z założeniem rodziny, bo boisz się powtórzenia we własnym związku tego, co działo się w twoim domu rodzinnym
 • nie podejmujesz roli partnera i rodzica, gdyż uważasz że podstawową twoją rolą jest być dzieckiem swoich rodziców
 • czujesz lęk przed odrzuceniem
 • masz kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica
 • trudno ci się zbliżyć do innych osób, gdyż w twoim doświadczeniu bliskość jest zagrażająca
 • masz tendencje do przyciągania ludzi z problemami (m.in. uzależnionych)
 • masz problemy z przestrzeganiem granic swoich i innych

Jeżeli niektóre te objawy i cechy brzmią znajomo, warto, abyś pomyślał/a o poszukaniu dla siebie profesjonalnej pomocy

Terapia DDA  pomaga odreagować przeszłość i uwolnić się od jej destrukcyjnego wpływu na bieżące funkcjonowanie. Pozwala na wyprowadzenie Dorosłego Dziecka Alkoholika  z poczucia winy i odpowiedzialności za emocje i decyzje innych osób. Terapia polega głównie na pomocy przy nazwaniu i uporządkowaniu określonych przeżyć, które są związane z trudną domową sytuacją z dzieciństwa. Ważnym elementem terapii jest również wskazanie mechanizmów powstałych w dzieciństwie i wciąż  funkcjonujących oraz  w jaki sposób zastąpić zakorzenione odruchy,  by zapanować nad swoim życiem.