terapia online uzależnień, współuzależnień, DDA

Prowadzimy terapię uzależnień online i konsultujemy osoby uzależnione, współuzależnione, zagrożone uzależnieniem lub mające w rodzinie osobę uzależnioną. Oferujemy wsparcie terapeuty uzależnień przez internet dla rodzin i bliskich uzależnionych oraz psychoedukację na temat form pomocy. Pomagamy osobom dorosłym oraz młodzieży. 

Twój Terapeuta Uzależnień Online

Emilia Bednarek

Terapeuta uzależnień – Psycholog

Katarzyna Mendoń

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień – Psychoterapeuta

Andrzej Maślak

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień – Seksuolog

Uzależnienia - pomoc online

O uzależnieniu możemy mówić wtedy, kiedy życie danej osoby zaczyna być podporządkowane nałogowej czynności lub zażywanej substancji. Uzależnienie wpływa na stan fizyczny, psychiczny i relacje społeczne.

Pomagamy w uzależnieniach:

 • od substancji psychoaktywnych – alkohol, narkotyki, leki, inne substancje
 • behawioralne (uzależnienia od zachowań) – nałogi związane z wykonywaniem jakiejś czynności

Uzależnienie behawioralne polega na niekontrolowanej potrzebie (a właściwie przymusie) wykonywania danego zachowania mimo świadomości jego negatywnych konsekwencji.

Uzależnienia behawioralne to m.in.:

 • patologiczny hazard (mogą to być gry na automatach, audiotele, zakłady wzajemne, gry karciane m.in poker, Black Jack, ruletka,  gry liczbowe np. lotto, kasyna online)
 • uzależnienie od komputera (sieci społecznościowe, gry komputerowe)
 • fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego, nadmierne przywiązanie do smartfonów
 • zakupoholizm – kompulsywne kupowanie
 • seksoholizm, uzależnienie od pornografii, uzależnienie od masturbacji (kompulsywne zachowania seksualne)
 • tanoreksja – uzależnienie od opalania się
 • uzależnienie od jedzenia, bulimia
 • ortoreksja – nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu,
 • bigoreksja – przesadna dbałość o sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne, restrykcyjną dietę, stosowanie sterydów anabolicznych
 • pracoholizm – problemowe zaangażowanie w pracę

Tak jak w przypadku każdego innego uzależnienia, uzależnienie behawioralne jest chorobą Główne objawy uzależnienia behawioralnego to:

 • wykonywanie czynności staje się nawykowe
 • zabiera bardzo dużo czasu
 • powoduje problemy w relacjach, zdrowotne, finansowe
 • związane jest z wewnętrznym przymusem
 • powoduje zespół abstynencyjny po zaprzestaniu

Terapia uzależnień online od substancji – alkoholizm, narkomania – może być pomocna przed głównym leczeniem (w oddziale zamkniętym, dziennym lub ambulatoryjnym) lub mieć formę wspierającą.

Terapia współuzależnienia online
Współuzależnienie  to nieświadomy proces przystosowywania się do życia z osobą uzależnioną, powodujący postępujące uwikłanie (dot. osób dorosłych, często partnerek osób uzależnionych).

Choroba alkoholowa nie wpływa jedynie na osobę uzależnioną. Jej skutki odczuwają także inni członkowie rodziny. Żyjąc z osobą uzależnioną bliscy przyzwyczajają się do życia w lęku, strachu, niepewności i bezsilności, co w konsekwencji prowadzi do choroby całego systemu rodzinnego. W związku z tym bardzo często zdarza się, że również oni wymagają pomocy.

Współuzależnieni (często są to żony alkoholików) wierzą, że kontrolą i braniem na swoje barki odpowiedzialności za czyny uzależnionego wpłyną na jego picie i dzięki nim bliski postanowi zerwać z nałogiem. W rzeczywistości jednak nieświadomie wspierają uzależnienie partnera. Aby móc na nowo zobaczyć i zrozumieć aktualną sytuację oraz nauczyć się z nią radzić w sposób, który nie przynosi szkód potrzebują wsparcia z zewnątrz.
Jaki jest cel i jak pomaga terapia?
W trakcie terapii osoby współuzależnione uświadamiają sobie, że nie są winne ani odpowiedzialne za uzależnienie bliskiej osoby i nie mają na nie wpływu. Poznają siebie – uczą się rozpoznawać swoje potrzeby, uczucia ograniczenia i zasoby – i starają się zaakceptować siebie takimi, jacy są. Starają się  odbudować poczucie własnej wartości i przywrócić swoją sprawczość poprzez wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Jednocześnie pozbywają się potrzeby ciągłego kontrolowania innych i brania za nich odpowiedzialności. Kolejnym punktem terapii jest uczenie się właściwych zachowań i dawania sobie prawa do bycia szczęśliwymi, bez wyrzutów sumienia.

Jakość życia i stan zdrowia psychosomatycznego osób współuzależnionych (i ich dzieci) może ulec znacznej poprawie, niezależnie od decyzji osoby uzależnionej odnośnie  jej terapii odwykowej.
Terapia DDA online - dla kogo?

Syndrom DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików, to zespół utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wyniosło z domu, w którym  alkohol był problemem centralnym.

Większość osób, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych, mimo wyniesionych stamtąd doświadczeń potrafi ułożyć sobie życie w sposób zadowalający.  Tej grupie terapia DDA nie jest potrzebna. Terapia jest  pomocna, gdy:

 • cierpisz z powodu częstego i nadmiernego poczucia winy
 • wykazujesz  tendencje do nadmiernego brania odpowiedzialności za innych, w pracy, w związku i rodzinie;
 • masz dużo obaw związanych z założeniem rodziny, bo boisz się powtórzenia we własnym związku tego, co działo się w twoim domu rodzinnym
 • nie podejmujesz roli partnera i rodzica, gdyż uważasz że podstawową twoją rolą jest być dzieckiem swoich rodziców
 • czujesz lęk przed odrzuceniem
 • masz kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica
 • trudno ci się zbliżyć do innych osób, gdyż w twoim doświadczeniu bliskość jest zagrażająca
 • masz tendencje do przyciągania ludzi z problemami (m.in. uzależnionych)
 • masz problemy z przestrzeganiem granic swoich i innych

Jeżeli niektóre te objawy i cechy brzmią znajomo, warto, abyś pomyślał/a o poszukaniu dla siebie profesjonalnej pomocy

Terapia DDA  pomaga odreagować przeszłość i uwolnić się od jej destrukcyjnego wpływu na bieżące funkcjonowanie. Pozwala na wyprowadzenie Dorosłego Dziecka Alkoholika  z poczucia winy i odpowiedzialności za emocje i decyzje innych osób. Terapia polega głównie na pomocy przy nazwaniu i uporządkowaniu określonych przeżyć, które są związane z trudną domową sytuacją z dzieciństwa. Ważnym elementem terapii jest również wskazanie mechanizmów powstałych w dzieciństwie i wciąż  funkcjonujących oraz  w jaki sposób zastąpić zakorzenione odruchy,  by zapanować nad swoim życiem.