Psychoterapia ericksonowska

Terapia ericksonowska to z reguły terapia krótkoterminowa, nastawiona na szukanie rozwiązań konkretnych problemów życiowych. Jakie są jej główne założenia?
  • KAŻDY CZŁOWIEK JEST NIEPOWTARZALNY, tak więc i terapia powinna być dostosowana w szczególny sposób do każdej osoby i jej problemu.
  • CZŁOWIEK ZAWSZE DOKONUJE NAJLEPSZEGO WYBORU W DANYM MOMENCIE , dlatego nie ma co wracać do sytuacji z przed decyzji lub rozważać, co by było gdyby…. Teraz czas skupić się na jego skutkach i najbliższej przyszłości, bo: „Najlepszy jest ten czas, który mam przed sobą”
  • LUDZIE NA STARCIE MAJĄ W SOBIE WSZYSTKIE POTRZEBNE ZASOBY- trzeba je tylko odkryć i właśnie to jest celem terapii ericksonowskiej.

Czym jest terapia ericksonowska?

Psychoterapia ericksonowska to nie jest przyjęcie z pokorą porażki, a stawienie czoła przeciwnościom. Zgodnie z opracowaniem M. Ericksona to nie sam problem lub choroba stanowią przeszkodę do rozwoju i osiągania celów, a nieefektywne próby modyfikacji swojego życia.

Terapia koncentruje się na tym co możliwe do zrealizowania. Zazwyczaj stosuje się metodę małych kroków.  Ważny w terapii jest obiektywny punkt widzenia oraz to, że pacjent ponosi za terapię odpowiedzialność.

Celem terapii jest zwiększenie autonomii pacjenta, wzmocnienie jego sprawczości i zaradności. Terapeuta uczy pacjenta wydobywania swoich zasobów, przez co u pacjenta rozszerzają się możliwości wyboru działania.

Psychoterapeuta w terapii Ericksona

W czasie sesji psychoterapii w nurcie Ericksonowskim, psychoterapeuta z jednej strony podąża za pacjentem, z drugiej jednak nadaje kierunek rozmowie, poprzez różnorodne formy pracy. Pacjent nie musi obawiać się krępującego milczenia psychoterapeuty, ani ciężaru odpowiedzialności za to jak będzie przebiegać sesja, bo to psychoterapeuta prowadzi pacjenta.

Terapeuta ericksonowski jest jak przewodnik, który zna różne drogi i pokazuje je pacjentowi, prowokując do samodzielnego odkrywania ich piękna lub niewygody oraz do samodzielnego decydowania o tym, którą drogą pacjent będzie podążał.

W czasie sesji stosuje różne techniki i ćwiczenia wspierające proces terapii. Terapeuta  może wykorzystywać hipnozę ericksonowską (jako formę komunikacji i skierowanie uwagi słuchacza w kierunku zmiany jego zachowania), metafory, pogadanki, opowieści, bajkę, psychodramę, anegdotki, humor czy też rysunek. Zdarzają się zadania umożliwiające ruch i zmianę w trakcie sesji (zmiany miejsca siedzenia, scenki, układanie różnych przedmiotów). Terapeuta często zaleca wykonanie zadania domowego, aby dać szansę pacjentowi na zdobycie nowego doświadczenia, wypraktykowania jakiegoś rozwiązania, nauczenia się pożądanej umiejętności lub utrwalenia efektów terapii.

Ta wszechstronność kierunków działań i możliwości różnych dróg pracy z pacjentem to zalety omawianej terapii.

Dla kogo ta terapia?

Terapia ericksonowska znajduje szerokie zastosowanie:
  • może być wykorzystywana w leczeniu depresji, lęków, fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i innych zaburzeń psychicznych.
  • może pomóc w poprawie relacji interpersonalnych, radzeniu sobie z konfliktami i w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.
  • może wspomagać osoby chcące wyjść z nałogów i złych nawyków.
  • może wspierać w radzeniu sobie z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem motywacji i kierować ku osiąganiu celów.
  • może być stosowana w leczeniu problemów zdrowotnych związanych z psychosomatyką, takich jak migreny,

Psychoterapia ericksonowska jest skierowana zarówno do osób indywidualnych, jak i par, małżeństw, rodzin czy prowadzenia terapii grupowych.

Kim był Milton Erickson

To człowiek, który pochodził z bardzo ubogiej, wielodzietnej rodziny. Od najmłodszych lat zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi. W wieku 17 lat zdiagnozowano u niego chorobę Heinego-Medina. Częściowo sparaliżowany, poruszający się na wózku inwalidzkim przez całe życie walczył z silnymi ataki bólu i trudnościami z mową. Jednak nie poddał się. Zawsze dążył do zmian i co ważne – osiągał je. Ukończył studia z dziedziny psychologii i psychiatrii. Był człowiekiem aktywnym nie tylko zawodowo. Prywatnie założył rodzinę i miał pięcioro dzieci.   Spełniał się jako mąż, ojciec, terapeuta i założyciel fundacji.  Opracował rozwiązania, które nadal są aktualne w dzisiejszych czasach. Terapia ericksonowska praktykowana jest na całym świecie, a terapeutów tej metody zrzesza Fundacja Miltona Ericksona w Phoenix w Arizonie.

„I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś.” Milton Erickson