MARTA WIĄCKIEWICZ
Psycholog – Psychoterapeuta poznawczo - behawioralny z dialogiem motywującym w trakcie szkolenia

 

Wspieram osoby znajdujące się w różnych kryzysach życiowych związanych z doświadczeniem choroby psychicznej lub somatycznej u siebie lub osób bliskich, różnego rodzaju uzależnieniach i zaburzeniach psychicznych (nastroju, nerwicowych, związanych ze stresem). Udzielam poradnictwa w sytuacjach życia codziennego. Oferuje pomoc osobom z niskim poczuciem własnej wartości oraz z problemami w relacjach. Pracuję także z osobami i rodzinami osób w kryzysie w związku z zachorowaniem/podejrzeniem zachorowania na wirus SARS-CoV2.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy:
 • kryzys
 • psychozy
 • choroby psychosomatyczne
 • alkoholizm
 • narkomania
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • stres
 • problemy życiowe
 • poczucie własnej wartości
 • trudności w relacjach
 • trudności emocjonalne
 • wsparcie COVID19
Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Oddziale Psychiatrycznym i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, gdzie zajmuję się diagnozą i oceną stanu psychicznego pacjentów. Udzielam poradnictwa i wsparcia poprzez oddziaływania indywidualne i grupowe. Pracowałam również z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Rehabilitacji, gdzie udzielałam wsparcia i poradnictwa odnośnie zaburzeń w rozwoju umysłowym i społecznym oraz zaburzeń neurorozwojowych prowadząc zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne. Swoje doświadczenie zdobywałam także na licznych praktykach i wolontariatach. Pracowałam tam z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS na wydziale zamiejscowym we Wrocławiu, gdzie zdobyłam tytuł magistra. W trakcie studiów i po zakończeniu ukończyłam liczne kursy i szkolenia, na których zdobyłam wiedzę i umiejętności przydatne do pracy m.in. rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, uzależnienie behawioralne, diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia na psychoterapeutę poznawczo- behawioralnego w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Aby zobaczyć kalendarz wybierz formę kontaktu