EMILIA BEDNAREK
Terapeuta uzależnień

 

Konsultuje osoby w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm. Prowadzę terapię osób współuzależnionych.

Pracuję również z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików bądź Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych.

W przestrzeni swojej pracy skupiam się na trudnościach emocjonalnych i ranach w bliższych relacjach, jakie powstały w wyniku doświadczenia życia w rodzinie z chorobą uzależnienia.

Pracuję z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy:
 • alkoholizm
 • nikotynizm
 • narkomania
 • lekomania
 • hazard
 • uzależnienie od internetu
 • zakupoholizm
 • seksoholizm
 • uzależnienie od pornografii
 • pracoholizm
 • współuzależnienie
 • syndrom DDA
 • syndrom DDD
 • adaptacja na emigracji

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

Doświadczenie:

Pracuję w Polskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Irlandii. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych w Łodzi oraz w Oddziale dla Osób Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu im. J. Babińskiego. Ponadto byłam terapeutą uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień „Pomocna Dłoń” w Krakowie.

Wykształcenie:

Ukończyłam studia magisterskie z filologi polskiej, a następnie ukończyłam Studium Terapii Uzależnień Vis Salutis akredytowane przez PARPA. Jestem w trakcie procesu certyfikacji na Specjalistę Terapii Uzależnień. Na bieżąco podnoszę kwalifikację dzięki szkoleniom terapeutycznym w Irlandii. Obecnie studiuje psychologię na 5 – letnich studiach magisterskich  na WSB w Nowym Sączu.