EMILIA BEDNAREK- BOBEK
Terapeuta uzależnień - Psycholog

Terapia indywidualna dorosłych

 • Magister psychologii – Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
 • Magister filologi polskiej
 • Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji – Studium Terapii Uzależnień akredytowane przez PARPA, Fundacja Vis Salutis
 • „Etap pogłępiony psychoterapii uzależnienia” – Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis
 • „DDA+” czyli uzależnieni i współuzależnieni będący jednocześnie DDA – Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis
 • Konferencja: „Psychoterapia poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań.” – Konferencja Naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – (Moduł) Hiperseksualność czyli Compulsive Sexual Behavior Disorder (CSBD)
Zakres pomocy:
 • alkoholizm
 • nikotynizm
 • narkomania
 • lekomania
 • hazard
 • uzależnienie od internetu
 • zakupoholizm
 • seksoholizm
 • uzależnienie od pornografii
 • pracoholizm
 • współuzależnienie
 • syndrom DDA
 • syndrom DDD
 • adaptacja na emigracji

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

O mnie:
Konsultuje osoby w zakresie rozpoznawania uzależnienia jak również prowadzę terapię indywidualną osób cierpiących na chorobę, jaką jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków bądź doświadczającymi uzależnienia od czynności jaką może stać się praca, internet, hazard czy zakupoholizm.

Pracuję również z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików bądź Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych. W przestrzeni swojej pracy skupiam się na trudnościach emocjonalnych i ranach w bliższych relacjach, jakie powstały w wyniku doświadczenia życia w rodzinie z chorobą uzależnienia.

Pracuję z osobami dorosłymi.
Doświadczenie:
Pracuję w Polskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Irlandii. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Leczenia Uzależnień, Zaburzeń Psychicznych i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych w Łodzi oraz w Oddziale dla Osób Uzależnionych Od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi w Szpitalu im. J. Babińskiego. Ponadto byłam terapeutą uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień „Pomocna Dłoń” w Krakowie.