KAMILA BORKOWSKA
Kamila Borkowska

Psycholog - Coach

Jestem psychologiem i coachem. Oferuję pomoc psychologiczną osobom, które zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, obniżoną satysfakcją życiową, nadmiernym stresem, lękiem oraz chcą podnieść jakość swojego życia. Pomagam przechodzić przez trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich i emocjonalnych. Wspieram moich klientów w ich rozwoju osobistym i zawodowym, poprzez wyznaczanie celów i dążenie do nich. Nie narzucam jedynie słusznych rozwiązań. Poprzez postawienie odpowiednich pytań pomagam rozwijać się, zwiększać efektywność i pobudzam do refleksji.

Kamila Borkowska - ZnanyLekarz.pl
Zakres pomocy:
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • trudności emocjonalne
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • stres
 • konflikty
 • samotność
 • poczucie własnej wartości
 • samoakceptacja
 • wyzwania dnia codziennego
 • kryzysy, utraty, choroby
 • podejmowanie decyzji
 • rozwój osobisty/zawodowy, coaching(wyznaczanie celu, decyzyjność, relacje z ludźmi, autoprezentacja)
Doświadczenie:

Wspieranie pacjentów w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej. Prowadzenie zajęć, rozmów i warsztatów w Domu Dziecka. Prowadzenie terapii pedagogicznej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Obecnie pracuję jako psycholog osobami dorosłymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzę dla nich konsultacje psychologiczne, treningi umiejętności społecznych oraz zaradności życiowej. Pracujemy nad usprawnieniem funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, koncentracja.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, gdzie zdobyłam tytuł magistra broniąc pracy pt. Postawy rodzicielskie, style przywiązania a dojrzałość emocjonalna u młodych dorosłych. Uzyskałam certyfikat VCC uprawniający do pracy jako coach. Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych z psychologii transportu. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie np. stosowania technik projekcyjnych i seksualności osób z autyzmem.

 

Aby zobaczyć kalendarz wybierz formę kontaktu