KAMILA BORKOWSKA
Psycholog - Coach

 

Jestem psychologiem i coachem. Oferuję pomoc psychologiczną osobom, które zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, obniżoną satysfakcją życiową, nadmiernym stresem, lękiem oraz chcą podnieść jakość swojego życia. Pomagam przechodzić przez trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich i emocjonalnych. Wspieram moich klientów w ich rozwoju osobistym i zawodowym, poprzez wyznaczanie celów i dążenie do nich. Nie narzucam jedynie słusznych rozwiązań. Poprzez postawienie odpowiednich pytań pomagam rozwijać się, zwiększać efektywność i pobudzam do refleksji.

Kamila Borkowska - ZnanyLekarz.pl
Zakres pomocy:
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • trudności emocjonalne
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • stres
 • konflikty
 • samotność
 • poczucie własnej wartości
 • samoakceptacja
 • wyzwania dnia codziennego
 • kryzysy, utraty, choroby
 • podejmowanie decyzji
 • rozwój osobisty/zawodowy, coaching(wyznaczanie celu, decyzyjność, relacje z ludźmi, autoprezentacja)
Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w ośrodku dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz po kryzysach. Prowadzę dla nich konsultacje psychologiczne, zajęcia dotyczące rozwiązywania konfliktów oraz usprawniające funkcje poznawcze. Pracowałam również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z którymi zajmowałam się usprawnieniem ich umiejętności społecznych, poznawczych i zaradności życiowej. Swoje doświadczenie zdobywałam także wspierając pacjentów w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej oraz prowadząc zajęcia, rozmowy i warsztaty w Domu Dziecka.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, gdzie zdobyłam tytuł magistra broniąc pracy pt. Postawy rodzicielskie, style przywiązania a dojrzałość emocjonalna u młodych dorosłych. Uzyskałam certyfikat VCC uprawniający do pracy jako coach. Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych z psychologii transportu. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie np. stosowania technik projekcyjnych i seksualności osób z autyzmem i treningu umiejętności społecznych.

Aby zobaczyć kalendarz wybierz formę kontaktu

W dniach od 24 sierpień do 04 wrzesień nieobecność z powodu URLOPU