ANDRZEJ MAŚLAK
Seksuolog - Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień

Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży

 • Seksuolog, Uniwersytet SWPS Sopot (studia podyplomowe)
 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych (Certyfikat SP/1601/2019)
 • Magister pedagogiki specjalizacja opiekuńczo- wychowawcza z resocjalizacją, Akademia Pomorska w Słupsku
 • Kurs Edukatorów seksualnych, Poradnia Psychologiczno-Seksuologiczna „Bliżej Siebie”, Gdynia
 • Szkolenie „Chemsex dla osób pracujących terapeutycznie”, Centrum Psychoterapii Przestworza, Kraków
 • Szkolenie „Edukator seksualny”, Projekt Polska, Warszawa
 • Szkolenie „Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży” , Fundacja Konstruktywnego Rozwoju, Warszawa,
 • Szkolenie „Gdy dowiadujesz się, że Twój Pacjent ma zaburzenia preferencji seksualnych”, Centrum Terapii DIALOG, Warszawa
 • Szkolenie „Praca terapeutyczna z parą po zdradzie”, Centrum Terapii Lew-Starowicz, Warszawa
 • Szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny – wprowadzenie
 • Szkolenie „Praca z nieukończoną żałobą”, Łódź
 • Szkolenie „Psychologiczne, prawne i etyczne aspekty życia z HIV. Ekspozycja zawodowa na.zakażenie, profilaktyka i leczenie antyretrowirusowe”, Wandzin
 • Szkolenie o charakterze warsztatowo – superwizyjnym „Terapia egzystencjalna”, Wandzin
 • Szkolenie „Wprowadzenie do Dialogu Motywującego w pracy z osobą uzależnioną”, Wandzin
 • Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne dotyczące  problematyki HIV/AIDS i narkomanii, Konstancin – Jeziorna
 • Szkolenie „ Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, Katowice
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów-  Elbląg
 • Trening umiejętności mediacyjnych – Słupsk
Zakres pomocy:
 • zaburzenia orgazmu u kobiet
 • zaburzenia parafilne
 • zaburzenia pożądania
 • zaburzenia seksualne wywołane lękiem
 • zaburzenia tożsamości seksualnej
 • zaburzenia wzwodu lub wytrysku
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych
 • uzależnienia behawioralne – hazard, zakupy, gry komputerowe, masturbacja
 • FOMO, uzależnienie od internetu
 • seksoholizm
 • alkoholizm
 • lekomania
 • porada dla osób nadużywających
 • problematyczne używanie substancji: dzieci i młodzież
 •  

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

O mnie:
Jestem absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku gdzie uzyskałem tytuł magistra, na kierunku Pedagogika. Pod akredytacją Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uzyskałem Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień(SP/1601/2019). Ukończyłem Seksuologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Dodatkowo jestem edukatorem HIV/AIDS oraz Edukatorem Seksualnym.
Doświadczenie:
Obecnie od ok. 10 lat pracuje w stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień gdzie na co dzień  prowadzę terapię indywidualną jak i grupową z osobami uzależnionymi od alkoholu czy środków psychoaktywnych a także leków, hazardu, zachowań seksualnych itd. Prowadząc prywatną praktykę, pracuje również jako seksuolog  z osobami doświadczającymi trudności i zaburzeń seksualnych. Jestem również byłym nauczycielem akademickim. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałem  pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak i świetlicach środowiskowych.