NATALIA GUZEK
Psycholog

Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży od 15 r.ż.

 • Mgr psychologii specjalność: psychologia kliniczna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; (Warszawa 2017)
 • Studia podyplomowe- przygotowanie pedagogiczne Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; (Siedlce, 2018)
 • Certyfikat: Terapia schematu I- podstawowy model schematu, metody i strategie
 • Certyfikat: Terapia schematu II- model trybu schematu i interwencje trybu dla kompleksowych przypadków;
 • Certyfikat: Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT): teoria przywiązania w praktyce
 • Certyfikat: Terapia akceptacji i zaangażowania dla początkujących
 • Certyfikat: Terapia akceptacji i zaangażowania w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych
 • Szkolenie: VB- MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii
 • Szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Warszawa
 •  
Zakres pomocy:
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • kryzys emocjonalny
 • zaburzenia snu
 • trudności w relacjach
 • niskie poczucie własnej wartości
 • stres
 • depresje
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • trudności okresu dojrzewania
 • bulling
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • zaburzenia koncentracji
 • zaburzenia opozycyjno- buntownicze
 • trudnosci adaptacyjne
 • trudności wychowawcze

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

Skorzystałem ze spotkania online. Podczas rozmowy czułem, ze jestem uważnie słuchany. Pani była empatyczna. Nie czułem skrępowania mówiąc o swoich problemach. Wiem również, jak będzie wyglądała dalsza praca.

Pacjent

Bardzo polecam Panią Natalię, jest ciepłą, nieoceniającą i słuchającą osobą. Podoba mi się sposób pracy ze mną. Jest kompetentna, a przy tym wszystkim ludzka i pomocna. Dziękuję!

RM.
O mnie:
Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, z przygotowaniem pedagogicznym , który w swojej pracy sięga po takie metody terapeutyczne jak: terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfulness oraz terapia schematów. Korzystając z wielu podejść staram się znaleźć tę właściwą  metodę dla danego klienta. Np podczas sesji mindfulness możesz nauczyć się zachowywać spokojnie, akceptując swoje uczucia, bez względu na to, jak bardzo jesteś zdenerwowany czy zestresowany.

Pomagam młodzieży oraz dorosłym zmagającym się z ze stresem, zaburzeniami lękowymi, kryzysami emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, trudnościami w relacjach, niskim poczuciem własnej wartości, wycofaniem społecznym, utknięciami na drodze do rozwoju osobistego.
Doświadczenie:
Doświadczenie zdobywałam podczas licznych staży klinicznych  (Zespół Leczenia Środowiskowego, Środowiskowy Dom Samopomocy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz w trakcie pracy zawodowej w środowisku przedszkolnym, szkolnym i w poradni oraz prowadząc własną praktykę psychologiczną.

Na co dzień pracuję indywidualnie z młodzieżą oraz dorosłymi.  Mam również doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz niską samooceną i trudnościami w relacjach. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i treningach organizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą.
error: Alert: Strona chroniona