NATALIA GUZEK
Psycholog

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, z przygotowaniem pedagogicznym oraz trenerem umiejętności społecznych (TUS). W pracy staram się podchodzić do klientów holistycznie wierząc, że osiągane zmiany wpływają na całościowe funkcjonowanie jednostki.  Sięgam po takie metody terapeutyczne jak: terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfulness, terapia schematów, terapia skoncentrowana na emocjach (EFT), stosowana analiza zachowań (ABA), trening umiejętności społecznych (SST). Korzystając z wielu podejść staram się znaleźć tę właściwą ścieżkę, która pozytywnie wpłynie na znalezienie balansu życiowego.

Pomagam osobom zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, kryzysami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach i zaburzeniami psychosomatycznymi.  Pracuje również z młodzieżą zmagającą się z trudności okresu dojrzewania, niska samooceną, a także przemocą rówieśniczą. Prowadzę wsparcie i  poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

Pracuje z dziećmi od 10 r.ż, młodzieżą i dorosłymi.

Zakres pomocy:
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • kryzys emocjonalny
 • zaburzenia snu
 • trudności w relacjach
 • niskie poczucie własnej wartości
 • stres
 • depresje
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • trudności okresu dojrzewania
 • bulling
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • zaburzenia koncentracji
 • zaburzenia opozycyjno- buntownicze
 • trudnosci adaptacyjne
 • trudności wychowawcze

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

Skorzystałem ze spotkania online. Podczas rozmowy czułem, ze jestem uważnie słuchany. Pani była empatyczna. Nie czułem skrępowania mówiąc o swoich problemach. Wiem również, jak będzie wyglądała dalsza praca.

Pacjent

Bardzo polecam Panią Natalię, jest ciepłą, nieoceniającą i słuchającą osobą. Podoba mi się sposób pracy ze mną. Jest kompetentna, a przy tym wszystkim ludzka i pomocna. Dziękuję!

RM.
Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać w trakcie studiów. W tym czasie uczestniczyłam w dwóch stażach klinicznych: w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A oraz Zespole Leczenia Środowiskowego, gdzie miałam okazję pracować z osobami dotkniętymi kryzysem psychicznym. Swój warsztat psychologiczny rozwijałam również podczas stażu w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tu miałam możliwość pracy indywidualnej oraz grupowej zarówno z dziećmi jak i dorosłymi zmagającymi się z przemocą domową, niewydolnością rodzicielską, zaniedbywaniami, nadużyciami. Swoja pracę zawodową rozpoczęłam w środowiska szkolnym i przedszkolnym, gdzie wspierałam dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Doświadczenie zdobywałam także w prywatnym gabinecie prowadząc treningi umiejętności społecznych, poradnictwo dla rodziców, konsultacje psychologiczne.

Obecnie jestem na stażu w klinice w Singapurze.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną. Dodatkowo ukończyłam trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i treningach organizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą. Ukończyłam między innymi:

 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) prowadzący: Russ Harris, Australia
 • Terapia Schematu – Podstawowy Model Schematu, Metody i Strategie, prowadzący Chris Hayes i Rob Brockamn, Australia
 • Terapia Skoncentrowana a Emocjach (EFT): Teoria Przywiązania w Praktyce prowadząca Sue Johnson, Australia
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Warszawa
 • VB- MAPP – ocena umiejętnosci i planowania terapii.
error: Alert: Strona chroniona