PRAWNIK ONLINE
Prawnik Online

W poradnia-online.com możecie Państwo skorzystać z usług prawnika, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Nasi specjaliści pomogą Państwo w szczególności w:

  • sprawach rozwodowych i separacjach
  • sprawach alimentacyjnych
  • sprawach o podział majątku wspólnego
  • sprawach z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi
  • sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem
  • sprawach o rozstrzygnie istotnych spraw dziecka, w tym wyrażenie zgody na paszport dla dziecka
  • sprawach o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej między małżonkami
  • sprawach o ubezwłasnowolnienie
  • sprawach związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego
  • sprawach o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
Nasi specjaliści

Katarzyna Zasina- Walkowska