JOANNA SZLASA
Psycholog- Doradca zawodowy

Jestem psychologiem, doradcą kariery, doradcą zawodowym oraz certyfikowanym konsultantem testu do badania osobowości Facet5. Wspieram moich klientów w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami życia codziennego zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Pomagam znajdować odpowiedzi, poszukiwać szans i możliwości, pokazywać rozwiązania oraz wydobywać potencjał. Ponadto pracuje z nieśmiałością. Pomagam zwiększyć pewność siebie, wyznaczać granice, budować asertywność. Pracuje również w obszarze komunikacji, w tym pomagam rozwiązywać konflikty w związku, rodzinie, pracy oraz środowisku.

Pracuje z osobami dorosłymi.

Zakres pomocy:

• relacje z ludźmi
• relacje w związkach
• poczucie własnej wartości
• tożsamość i orientacja życiowa
• zaburzenia nastroju
• zarządzanie emocjami

• samoakceptacja

• asertywność

• komunikacja
• kryzys w związku

• kryzysy życiowe
• zarządzanie konfliktem

• podejmowanie decyzji
• samotność
• wypalenie zawodowe

• rozwój osobisty- poznanie własnych emocji

• zarządzanie celami

• zarządzanie zmianą

• trudności w nauce

• zmiana ścieżki zawodowej

Doświadczenie:

Moją wiedzę psychologiczną wykorzystuję na co dzień w obszarze doradztwa personalnego, gdzie już od pięciu lat wspieram działania w zakresie rekrutacji i selekcji, rozwoju i zarządzania talentami, transformacji kultury, well-beingu, zarządzania jakością i wynikami w pracy, efektywności organizacji i motywacji. Posiadam także doświadczenie w poradnictwie psychologicznym oraz przeprowadzaniu diagnostyki psychologicznej na bazie testów. Udzielam porad psychologicznych pacjentom na portalu ranking.abczdrowie.pl. Ukończyłam także staż w poradni Przystań Psychologiczna, gdzie wspierałam prowadzenie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami. Jako trener, prowadziłam kurs efektywnej nauki dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie zdobyłam tytuł magistra. W trakcie studiów rozpoczęłam kurs pedagogiczny. Ukończyłam również studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego z obszaru psychologii pracy i organizacji tj. zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczyłam także w szkoleniach związanych z komunikacją interpersonalną, inteligencja emocjonalną, osobowością i motywacją. Jestem certyfikowanym trenerem badania osobowości zawodowej Facet5 oraz certyfikowanym trenerem SuperSkills, narzędzia służącego do przeprowadzenia skutecznych rozmów biznesowych, które wykorzystuję w doradztwie personalnym. Jestem coachem – ukończyłam certyfikowany kurs Coaching Foundation akredytowany przez EMCC – European Mentoring&Coaching Council.

Aby zobaczyć kalendarz wybierz formę kontaktu