Bądź bezpieczny w pracy!
Autor: mgr Joanna Szlasa

 

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym roku Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła, że jest on poświęcony zwalczaniu chorób zakaźnych w pracy, w szczególności pandemii COVID-19, jako odpowiedzi na światowy kryzys.

Rządy i pracodawcy stoją aktualnie przed wielkim wyzwaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla, jak wielkie znaczenie ma podejmowanie działań mających na celu ochronę pracowników szczególnie narażonych w czasie pandemii np. lekarzy, pielęgniarzy, ratowników medycznych.

Obserwujemy również nowy trend w pracy. Wielu pracowników już od kilku tygodni wykonuje zadania służbowe zdalnie w swoich domach. Jest to o tyle trudne, że dom nie jest już tylko miejscem odpoczynku, ale też biurem, szkołą dla dzieci, czy przedszkolem dla najmłodszych. Tutaj pojawia się kwestia zachowania równowagi między pracą i życiem prywatnym (work life balance), rozdzielenia obowiązków zawodowych, rodzinnych czy rodzicielskich. Nigdy wcześniej na taką skalę praca zdalna nie była praktykowana. Wiele osób po raz pierwszy zetknęło się z tego rodzaju formą pracy, a zaadaptowanie do tych warunków wymaga czasu. Może to powodować dodatkowy stres i skutkować objawami psychosomatycznymi.

Przemoc w pracy- nękanie, dokuczanie...

Myśląc o bezpieczeństwie w miejscu pracy nie można zapomnieć o formach przemocy m.in. groźbach, upokorzeniach, wyzwiskach, zastraszaniu, molestowaniu seksualnym, mobbingu czy dyskryminacji. Tego rodzaju zachowania niestety nadal pojawiają się w środowisku zawodowym. W ramach Europejskiego Badania Warunków Pracy przeprowadzonego w 2015 r. wynika, że 16% badanych doświadcza przemocowych zachowań w pracy. Często osoba prześladująca stosuje metody, które mają na celu psychiczne złamanie swojej ofiary poprzez długotrwałe znęcanie, najczęsciej werbalne. Żródłem tego typu reakcji mogą być konflikty w relacjach koleżeńskich. W obliczu narastającego napięcia, niepewności, braku stabilności oraz konkurencji do głosu dochodzą pierwotne popędy, których celem jest przeżycie, a więc w środowisku zawodowym utrzymanie miejsca pracy. Niestety zachowania przemocowe stosują również przełożeni w stosunku do pracowników nadużywając posiadanej władzy. Wyzwolenie się z tej sytuacji może być trudne, zwłaszcza kiedy pracownik chce zachować pracę, ale nie ma oparcia i nie ma jak się bronić. Dlatego tak ważna jest postawa pracodawcy, aby przede wszystkim zauważać, nie tolerować i eliminować wszelkie psychiczne patologie występujące w środowisku zawodowym.

Pracownik, który doświadcza przemocy w pracy ponosi ogromne koszty psychiczne i fizyczne. Jest w ciągłym strachu i poczuciu zagrożenia, nie może skupić się na obowiązkach, co obniża jego efektywność oraz motywację. Może odczuwać somatyczne objawy np. ból głowy, ścisk w żołądku, nadmierną potliwość, nudności, sztywnienie kończyn, jako odpowiedź organizmu na stres. Takie objawy w dłuższej perspektywie mogą przyczyniać się do powstania zaburzeń psychicznych np. depresji.

nękanie w pracy

Aby zapobiegać przemocy w pracy warto stosować działania profilaktyczne np. akcje uświadamiające, porady specjalistów, programy opieki psychologicznej. Budowanie świadomości o fizycznym i psychicznym bezpieczeństwie pracowników pomoże stworzyć warunki, które zapewnią optymalne funkcjonowanie całej firmy oraz jej personelu.