ANNA STRACHOTA
Psycholog dziecięcy

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS nr:2308), wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym. Zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, u których obserwowane są trudności: emocjonalne, społeczne, z zachowaniem, sensoryczne, ruchowe oraz poznawcze (w tym trudności szkolne).

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży, a także udzielam wsparcia i porad wychowawczych.

Zakres pomocy:
 • trudności emocjonalne dziecka
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • opóźniony rozwój dziecka
 • nadpobudliwość
 • zachowania impulsywne
 • zachowania agresywne, autoagresywne
 • trudności w uczeniu się
 • spektrum autyzmu
 • mutyzm
 • afazja
 • zespół Downa
 • zaburzenia rozwoju społecznego u dzieci
 • trudności adaptacyjne
 • lęki, depresja dziecięca
 • nieśmiałość, obniżona samoocena dziecka
 • trudności ruchowe
 • niepełnosprawność intelektualna
 • dysleksja
 • dysgrafia
 • zaburzenia zachowania
 • problemy wychowawcze

Wybierz formę kontaktu, aby zobaczyć kalendarz

Cieszę się, że trafiłam na takiego psychologa. W formie kontaktu on-line pomogła nam zwalczyć lęk dziecka. Pani Ania jest sympatyczna, zaangażowana, profesjonalna i przede wszystkim chce pomóc. W środowisku domowym udało nam się osiągnać wszystko, co było celem. Dziękuję! Z pełną odpowiedzialnością polecam!

Mama I.

Pani psycholog udzieliła nam fachowej pomocy psychologicznej. Porada dotyczyła naszego dziecka. Otrzymaliśmy konkretne wskazówki do dalszej pracy. Dziękujemy za pomoc oraz miłą i przyjazną atmosferę.

M. i P.

Pani Ania, jest osobą bardzo spostrzegawczą, cierpliwą i skuteczną. Zaraża swoim optymizmem, ma wspaniałe podejście do dzieci co sprawia, że dzieciaki uwielbiają z nią pracować, wiele tłumaczy co daje nam w pełni zrozumieć całą sytuację w jakiej możemy się znajdować. Każda jej uwaga jest celna, a jej rady, których udziela pomagają w dalszym działaniu. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. Dzieci ją uwielbiają!!!! Zdecydowanie polecam!!!!

Pacjentka
Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi typowo rozwijającymi się zdobywałam pracując jako psycholog w żłobku/przedszkolu/szkole podstawowej, prowadząc własne Centrum Edukacyjno- Terapeutyczne oraz udzielając konsultacji specjalistycznych w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju (między innymi: spektrum autyzmu, afazja, mutyzm, zespół Downa) zdobywałam pracując jako terapeuta integracji sensorycznej oraz psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz przedszkolach z oddziałami specjalnymi a także prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne w projekcie „Jestem wyjątkowy – mam autyzm. Odkrywam swoje potencjalne umiejętności w przyjaznym środowisku”. Aktualnie pracuję jako wykładowca Studiów podyplomowych, terapeuta integracji sensorycznej i psycholog/diagnosta w poradni specjalistycznej. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe, konsultacje dla rodziców, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców specjalistów. Zajmuję się także diagnostyką dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (diagnoza funkcjonalna dziecka, diagnoza gotowości szkolnej, ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej).

Wykształcenie:

Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie oraz studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia osób z autyzmem” na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej. Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji sensorycznej (I i II stopień, PSTIS, nr: 2308). Odbyłam: 3 – modułowy kurs “Terapia Behawioralna w teorii i praktyce organizowany przez PTSB; szkolenie: „Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej”; szkolenie ze znajomości teoretycznych podstaw metod projekcyjnych oraz praktycznych umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i testem rysunku projekcyjnego; szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej. Uzyskałam uprawnienia do wykorzystywania narzędzi: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia; Karty Oceny Zachowania dla dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia; Profilu Psychoedukacyjnego dla Młodzieży i Dorosłych AAPEP oraz Profilu Umiejętności zawodowych i społecznych TTAP. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.

error: Alert: Strona chroniona