Anna Borucka (Strachota)

Psycholog dziecięcy

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie

Zakres pomocy:
Wykształcenie:
 • Magister psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Studia podyplomowe „DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM”. Realizowane przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie
 • Szkolenie II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej (certyfikat nr: 2308) realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Szkolenie w zakresie „Spektrum Autyzmu w Teorii Integracji Sensorycznej”
 • Kurs 3- modułowy „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce. Kurs realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Behawioralnych
 • Szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Szkolenie „W świecie dziecka. Ruch i zabawa w praktycznym zastosowaniu”
 • Warsztaty z Arteterapii
 • Bazowy kurs masażu wg metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala (VSD)
 • Szkolenie: „Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju” Metody: TTAP, AAPEP.
 • Szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I˚
 • Szkolenie: Uzyskanie uprawnień do wykorzystywania narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Zachowania dla dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia
 • Szkolenie: Uzyskanie uprawnień do wykorzystywania narzędzia: Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 r.ż
 • Szkolenie: „Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera, czyli co nauczyciel wiedzieć powinien”
 • Warsztat: „Komunikacja między osobami autystycznymi a neurotypowymi” -Prof. Marion Hersh
 • Konferencja: Jake Greenspan’s Seminary „Flortime in work with a person with autism spectrum disorder.”
 • Warsztat: „Bajka i metafora w terapii”
O mnie:
Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integracji sensorycznej (certyfikat PSTIS nr:2308), wykładowcą akademickim, terapeutą osób ze spektrum autyzmu. Posiadam uprawnienia do pracy metodami w podejściu behawioralnym i rozwojowym. Zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, u których obserwowane są trudności: emocjonalne, społeczne, z zachowaniem, sensoryczne, ruchowe oraz poznawcze (w tym trudności szkolne).

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży, a także udzielam wsparcia i porad wychowawczych.

Cieszę się, że trafiłam na takiego psychologa. W formie kontaktu on-line pomogła nam zwalczyć lęk dziecka. Pani Ania jest sympatyczna, zaangażowana, profesjonalna i przede wszystkim chce pomóc. W środowisku domowym udało nam się osiągnać wszystko, co było celem. Dziękuję! Z pełną odpowiedzialnością polecam!

Mama I.

Pani psycholog udzieliła nam fachowej pomocy psychologicznej. Porada dotyczyła naszego dziecka. Otrzymaliśmy konkretne wskazówki do dalszej pracy. Dziękujemy za pomoc oraz miłą i przyjazną atmosferę.

M. i P.

Pani Ania, jest osobą bardzo spostrzegawczą, cierpliwą i skuteczną. Zaraża swoim optymizmem, ma wspaniałe podejście do dzieci co sprawia, że dzieciaki uwielbiają z nią pracować, wiele tłumaczy co daje nam w pełni zrozumieć całą sytuację w jakiej możemy się znajdować. Każda jej uwaga jest celna, a jej rady, których udziela pomagają w dalszym działaniu. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. Dzieci ją uwielbiają!!!! Zdecydowanie polecam!!!!

Pacjentka
Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi typowo rozwijającymi się zdobywałam pracując jako psycholog w żłobku/przedszkolu/szkole podstawowej, prowadząc własne Centrum Edukacyjno- Terapeutyczne oraz udzielając konsultacji specjalistycznych w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju (między innymi: spektrum autyzmu, afazja, mutyzm, zespół Downa) zdobywałam pracując jako terapeuta integracji sensorycznej oraz psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz przedszkolach z oddziałami specjalnymi a także prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne w projekcie „Jestem wyjątkowy – mam autyzm. Odkrywam swoje potencjalne umiejętności w przyjaznym środowisku”. Aktualnie pracuję jako wykładowca Studiów podyplomowych, terapeuta integracji sensorycznej i psycholog/diagnosta w poradni specjalistycznej. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe, konsultacje dla rodziców, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców specjalistów. Zajmuję się także diagnostyką dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (diagnoza funkcjonalna dziecka, diagnoza gotowości szkolnej, ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej).